Uw zoekacties: Nieuwlandepolder, 1743-1959
x3142 Nieuwlandepolder, 1743-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3142 Nieuwlandepolder, 1743-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Nieuwlandepolder had in 1958 een kadastrale grootte van 149.04.90 ha, met een belastbare oppervlakte van 136.82.11 ha. De polder ligt in de gemeente Krabbendijke.
Op 30 april 1638 verleenden de Staten van Zeeland aan de ambachtsheren van Nieuwlande octrooi tot bedijking van de op 5 november 1530 verdronken gronden van de heerlijkheid. De ambachtsheren, die de voor het merendeel onbegroeide slikken in het komende seizoen wilden bedijken, hadden aan de Staten verzocht een bijzondere rechtbank te benoemen om de scheidingen tussen het ambacht Nieuwlande en de ambachten Tholseinde en Krabbendijke vast te stellen. De Staten verwezen hen echter naar de gewone rechter. De polder werd in 1642 bedijkt en lag in het ambacht Nieuwlande en voor een klein gedeelte in het ambacht Krabbendijke. De polder is in de loop der eeuwen vele malen geïnundeerd. Op 6 maart 1666 verzochten de ambachtsheren en ingelanden vrijdommen om de kosten te bestrijden. De polder was toen reeds twee maal overstroomd en lag nog met de zee gemeen. Ook op 26 januari 1682 en op 14 januari 1808 overstroomde hij. Tijdens de stormvloed van 1 februari 1953 heeft de zeedijk zich goed
gehouden. De polder kwam echter blank te staan door het overslaande water uit de Kruiningenpolder tijdens het avondtij, alsmede door het feit dat er geen lozing via de uitwateringssluis mogelijk was. Op 5 maart viel de polder weer droog.
Het oppervlaktewater werd oorspronkelijk geloosd via een eigen uitwateringssluis aan de noordkant van de polder ter hoogte van de weg. In 1765 werd tussen de Kruiningen- en Nieuwlandepolder een suatie-overeenkomst gesloten. Sedertdien sueert de polder via de Kruiningenpolder.
Waarschijnlijk is de polder van 1743 af (inv. no. 1) tot de vrijverklaring op 1 januari 1865 calamiteus geweest.
De polder is in verband met de polderconcentratie op Zuid-Beveland opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap De brede watering van Zuid-Beveland. Het archief loopt nog verder, doordat het polderbestuur de lopende zaken in 1959 afwikkelde.
Voor het tijdvak dat de polder calamiteus was is geen aparte afdeling gevormd. Het archief loopt zonder onderbreking na 1 januari 1865 verder. Na de oorlog heeft G. Stadermann een inventaris van het polderarchief gemaakt die t/m 1939 liep. In verband met de vele aanvullingen die noodzakelijk zouden zijn, is deze inventaris geheel opnieuw opgezet.
Literatuur: Provinciale almanak 1958.
Ermerins. Eenige Zeeuwsche oudheden. Zuid-Beveland, blz. 113-117. 1793.
Archief van de Staten van Zeeland, inv. no. 1676, register van octrooien. Rijkswaterstaat. Verslag over de stormvloed 1953. 1961.
Inventaris
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1969
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Inventaris van het archief van de polder Nieuwlande 1743-1959 ([Goes] 1969)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS