Uw zoekacties: Nieuwe-West-Kraaijertpolder, 1703-1959
x3141 Nieuwe-West-Kraaijertpolder, 1703-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3141 Nieuwe-West-Kraaijertpolder, 1703-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het waterschap Nieuwe West-Kraaijertpolder bestaat uit de Nieuwe West-Kraaijertpolder ('s-Heer Arendskerke en 's-Heerenhoek), groot 438 ha en de Nieuwe West-Kraaijertpolder (Borssele), groot 123 ha. Het waterschap heeft een kadastrale grootte van 562 ha, waarvan 496.76.33 ha schotbare gronden en 42.99.15 ha vronen. Het waterschap ligt in de gemeenten 's-Heer Arendskerke, 's-Heerenhoek en Borssele. Op 26 december 1675 verkregen de ambachtsheren van 's-Heer Arendskerke en andere belanghebbenden octrooi van de Staten van Zeeland tot bedijking van de schorren en slikken ten westen van de West-Kraaijert- en Borsselepolder.
De polder, die in 1676 bedijkt werd, werd administratief verdeeld aan de hand van de ambachtsheerlijke grenzen. Beide delen kregen een bestuur. Van der Aa vermeldt in het Aardrijkskundig woordenboek slechts één bestuur voor de hele polder. Waterstaatkundig vormden beide gedeelten een geheel, omsloten door één dijk. Het lager gelegen Borsselse gedeelte bracht het oppervlaktewater op het gedeelte van 's-Heer Arendskerke en betaalde hiervoor sinds de bedijking jaarlijks f 49,92. Op 1 mei 1920 trad ten gevolge van het besluit van Gedeputeerde Staten van 3 oktober 1919, no. 89, het reglement van het waterschap in werking. De suatie geschiedde door de uitwateringssluis in de westelijke zeedijk op het Sloe. Na de inpoldering van de Jacobpolder, in 1856, werd het oppervlaktewater via deze polder geloosd.
In verband met de polderconcentratie op Zuid-Beveland werd het waterschap opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap De brede watering van Zuid-Beveland. Toch loopt het archief nog verder, doordat het bestuur de lopende zaken in 1959 afwikkelde. De indeling van de inventaris vraagt enige toelichting. Het zou voor de hand hebben gelegen, indien de archieven van de beide polders en het waterschap ieder in een aparte afdeling waren opgenomen. Dit is niet gedaan. De eerste afdeling wordt gevormd door het archief van de Nieuwe West-Kraaijertpolder ('s-Heer Arendskerke) met het archief van het waterschap, dat duidelijk een voortzetting is van het eerstgenoemde archief, getuige o.a. de inschrijving van de notulen van het waterschap in het bestaande notulenregister. Het archief van het Borsselse gedeelte is in de tweede afdeling opgenomen. Het archief is zeer onvolledig. Over de periode 1908/1909-1918/1919 ontbreken zelfs alle financiële stukken. De derde afdeling wordt gevormd door de varia.
Literatuur: Provinciaal Blad 1919.
Provinciale almanak. 1958.
Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek, deel 3. 1841.
Inventaris
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1968
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Inventaris van het archief van het waterschap Nieuwe West-Kraaijertpolder 1703-1959 ([Goes] 1968)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS