Uw zoekacties: Nieuwe-Kraaijertpolder, 1623-1959
x3140 Nieuwe-Kraaijertpolder, 1623-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3140 Nieuwe-Kraaijertpolder, 1623-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Nieuwe-Kraaijertpolder is groot 1195 ha, met een belastbare oppervlakte van 1156.94.54 ha, waarvan 1098.27.96 ha schotbare gronden en 58.67.58 ha vronen. De polder ligt in de gemeenten 's-Heer Arendskerke, 's-Heerenhoek en Ovezande. In 1604 vroegen de ambachtsheren van 's-Heer Arendskerke, Ovezande en Heinkenszand octrooi aan de Staten van Zeeland om de nog nooit bedijkte aanwassen in het Sloe te bedijken. Het recht op deze schorren hadden de ambachtsheren reeds in 1395 van Albrecht van Beieren verkregen.
Er rezen echter moeilijkheden over de condities waarop het octrooi verleend zou worden. De ambachtsheren verzochten n.l. voor altijd de eigendom van de tienden van de Graaflijkheid. Eerst in 1611 waren de Statenleden het eens en op 10 juni 1611 werd het octrooi verleend, met vrijdommen "als ooyt eenige bedijckinge 't sedert twintigh jaaren herwaerts vergunt ende geoctroyeert is geweest". De eigendom van de tienden van de Graaflijkheid verkregen de ambachtsheren voor jaarlijks zes groten Vls per gemet.
De bedijking van de polder is vlot verlopen. In maart 1612 werd met de aanleg van de dijk begonnen en reeds op 11 mei was de polder beverst. De polder is, voorzover bekend, nooit overstroomd geweest. De naam de Weel is dus ten onrechte aan een afgedaalde kreek gegeven tussen de Vijfde- en Zesde Dwarsweg. Op de kaart van Hattinga van de West-Kraaijertpolder wordt dit water het Heynkensantse Binnen Gadt genoemd.
De suatie van de polder vond tot 1875 plaats door de uitwateringssluis in de noordelijke dijk op de Schenge. In verband met de inpoldering van de Schengepolder werd het waterschap voor de uitwatering door de Sluis in de Piet opgericht, waarbij ook de Nieuwe-Kraaijertpolder was aangesloten. De waterstaatkundige toestand van de polder is ongunstig, doordat het middendeel van de polder tussen de Eerste- en Derde Dwarsweg hoger dan de overige gedeelten ligt. Het laagst gelegen gedeelte ligt te 's-Heerenhoek. In 1928 heeft men om een einde te maken aan de wateroverlast een gemaal bij de Derde Dwarsweg gebouwd. Ook enkele particulieren hebben een gemaal gesticht. Het hoger gelegen gedeelte heeft vooral 's zomers van uitdroging te lijden. Om het water te kunnen vasthouden heeft men omstreeks 1950 stuwen geplaatst.
In de rekeningen wordt tot 1834 de post kade- en havengeld vermeld. Voor het onderhoud van de kade en haven werden ingevolge de resolutie van de ambachtsheren van 's-Heer Arendskerke van 10 juni 1756, gelden geheven. Deze kade heeft waarschijnlijk bij de sluiskil gelegen aan de noordelijke dijk, daar alleen deze dijk tussen 1696 en 1874 waterkerend was.
In verband met de polderconcentratie op Zuid-Beveland werd de polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap De brede watering van Zuid-Beveland. Toch loopt het archief nog verder, doordat het polderbestuur de lopende zaken in 1959 afhandelde.
1. Literatuur
Inventaris
Kaartenlijst
Kenmerken
Datering:
1623-1959
Regio:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Jaar bewerking:
1968
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Inventaris van het archief van de polder Nieuwe Kraaijert 1623-1959 ([Goes] 1968)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS