Uw zoekacties: Molenpolder (Zuid-Beveland), 1865-1959
x3139 Molenpolder (Zuid-Beveland), 1865-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3139 Molenpolder (Zuid-Beveland), 1865-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Molenpolder in de gemeente Yerseke had in 1958 een kadastrale grootte van 43.30.30 ha, met een belastbare oppervlakte van 40.07.02 ha. De polder werd ook wel Poppendijkschepolder genoemd. De polder ontleende zijn naam aan de ligging nabij de Molen van Yerseke.
Het bedijkingsjaar is onbekend, doch dit moet na de stormvloeden van 1530 en 1532 geweest zijn, toen deze gronden "verdronken" zijn.
De polder is op 26 januari 1682 geïnundeerd. Daarna inundeerde de polder voor de derde maal op 3 maart 1715. (Archief Staten van Zeeland, inv. no. 1927) Op 13 maart 1906 overstroomde de polder na, het overlopen van de scheidingsdijk tussen de Nieuw-Olzende- en Molenpolder. De polder was in de 18e en begin 19e eeuw calamiteus.
In het Geografisch woordenboek van van der Aa en de tegenwoordige Staat der Nederlanden staat vermeld, dat deze polder bij het waterschap De Breede Watering bewesten Yerseke behoorde en ook het zelfde bestuur had. Dit is echter niet waar. De uitwatering geschiedde via de uitwateringssluis in de zeedijk, waardoor ook het oppervlaktewater van de Nieuw-Olzendepolder geloosd werd. Op 30 mei 1809 werd tussen het waterschap De Breede Watering bewesten Yerseke en de Molen- en Nieuw-Olzendepolder een suatie-overeenkomst gesloten. De watergang en de duiker, die aangelegd werden om het water naar de sluis op de Yersekendam te voeren, zouden onder het beheer en toezicht van beide polders staan. In 1939 werd deze uitwatering verlegd naar het gemaal "De Moer" aan het kanaal door Zuid-Beveland. Sedert 1948 sueerde de Nieuw-Olzendepolder gedeeltelijk en na 1952 geheel via het waterschap Kruiningen.
In verband met de polderconcentratie op Zuid-Beveland werd de polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap De brede watering van Zuid-Beveland. Toch loopt het archief nog verder, doordat het polderbestuur de lopende zaken afwikkelde.
In 1854 constateerde men in Goes belangrijke papieren van de cal. Molenpolder in handen van een kramer, die deze stukken gebruikte voor de verpakking van zijn waren. Het bleek dat deze papieren gekocht waren van een koopman in oude papieren, die deze papieren van de familie van de overleden ontvanger-griffier gekocht had. Archief Staten van Zeeland no. 337.
Het archief van de polder is in de meidagen van 1940 door oorlogshandelingen bijna geheel verbrand. Enige stukken die zich in een brandkast bevonden zijn echter gespaard.
Literatuur: Provinciale almanak. 1958.
Tegenwoordige staat der Nederlanden, deel XVIII p. 282.
A.A. Beekman. De vloed van 12 maart 1906 in Zeeland, T.A.G. 1906, blz. 839-876.
Van Empel en Pieters. Zeeland door de eeuwen heen, deel I.
Inventaris
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1969
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Inventaris van het archief van de polder Molen 1865-1959 ([Goes] 1969)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS