Uw zoekacties: Mairepolder, 1802-1959
x3137 Mairepolder, 1802-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3137 Mairepolder, 1802-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Mairepolder, groot 120.13.52 ha met 110.47.10 ha belastbare oppervlakte *  , werd in 1694 bedijkt, waarmee een klein gedeelte van de door de stormvloed van 2 november 1530 verloren gegane heerlijkheid Maire werd teruggewonnen *  . Deze polder had oudtijds met de in hetzelfde jaar ingedijkte (Nieuw-) Valkenissepolder één gemeenschappelijk dijkbestuur *  . Toch moeten we hier niet aan een vereniging van beide polders denken, het feit dat zij in verschillende heerlijkheden lagen maakt dit onwaarschijnlijk. Een nog aanwezige polderrekening van de Mairepolder over 1780/81 *  , heeft blijkens de opgave van het aantal gemeten, waarover geschot geheven wordt, ook inderdaad alleen op de Mairepolder betrekking, de Valkenissepolder is hierbij niet inbegrepen. Bovendien werd direct in 1694 een suatie-overeenkomst gesloten tussen de wateringen van Krabbendijke, de Maags-, Oost-, Maire- en Valkenissepolder om naar verhouding van de schotbare oppervlakten van de erbij betrokken polders mee te betalen in het onderhoud van de zeesluis van Valkenisse. Hierin wordt de Valkenissepolder dus ook apart als daaraan deelnemende partij genoemd. Wel werden de suatiegelden van de watering Krabbendijke, de Maags- en de Oostpolder voor de Maire- en Valkenissepolder in de rekening van de Mairepolder verantwoord *  . Samen met de Mairepolder behartigden de Krabbendijke-, Maags-, Oost- en Valkenissepolder als "de vijf polders van Krabbendijke" gemeenschappelijk hun suatie.
Vanaf 1810 laat zich deze toestand vrij duidelijk volgen door gemeenschappelijke bestuurs- en ingelandenvergaderingen *  . Vanaf c. 1853 vinden wij in dit gezelschap ook de Monnikenpolder genoemd en vanaf 1868 ook de Emmanuëlpolder. De gemeenschappelijke vergaderingen van ingelanden der verschillende polders eindigden in 1878, in welk jaar het waterschap voor de uitwatering De Valkenissegeul werd opgericht *  .
Het bestuur werd in het kader van de polderconcentratie op Zuid-Beveland per 1 januari 1959 opgeheven, op welke datum het nieuwe waterschap De brede watering van Zuid-Beveland in werking trad. Toch loopt het archief nog na 1958 door, doordat het bestuur in de loop van 1959 de lopende zaken afwikkelde.
Inventaris
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1964
Titel publicatie:
W.L.A. Roessingh, Inventaris van het archief van de Mairepolder 1802-1959 ([Goes] 1964)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS