Uw zoekacties: Waterschap 's-Heer Arendskerke, 1611-1959
x3126 Waterschap 's-Heer Arendskerke, 1611-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3126 Waterschap 's-Heer Arendskerke, 1611-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het waterschap 's-Heer-Arendskerke had in 1958 een kadastrale grootte van 1770 ha, met een belastbare oppervlakte van 1598.9512 ha schotbare gronden en 25.6828 ha vronen.
Het waterschap bestaat uit de volgende polders:
- Ankevere; Groot: 100 ha; Bedijkt: 1561
- Louise; Groot: 269 ha; Bedijkt: 1554 octrooi 1550. Louise is een verbastering van Loijve.
- Nieuwe-Kamer; Groot: 56 ha; Bedijkt: 1358
- Nieuw-Landeke; Groot: 13 ha; Bedijkt: 1400
- Noordland; Groot: 44 ha; Bedijkt: 1370
- Noordzak; Groot: 101 ha; Bedijkt: voor 1441
- Oosterguite; Groot: 35 ha; Bedijkt: 1289/1370
- Oosterland; Groot: 115 ha; Bedijkt: ca. 1289
- Oude -Kamer; Groot: 204 ha; Bedijkt: 1300
- Oude-Nieuwland; Groot: 73 ha; Bedijkt: 1441
- Ouweland; Groot: 136 ha; Bedijkt: voor 1216
- Pieters; Groot: 13 ha; Bedijkt: 1400
- Plate; Groot: 47 ha; Bedijkt: 1400
- 's-Heer-Arendskerke; Groot: 170 ha; Bedijkt: 1561
- Stelle; Groot: 77 ha; Bedijkt: 1441?
- St. Pieters; Groot: 41 ha; Bedijkt: 1395
- Uitslag; Groot: k ha; Bedijkt: 1516
- Het -Vlaandertje; Groot: 32 ha; Bedijkt: 1358
- Westerguite; Groot: 49 ha; Bed
ijkt: 1289/1370
- Zuiderland; Groot: 52 ha; Bedijkt: 1358
Het waterschap ligt in de gemeenten 's-Heer Arendskerke, Heinkenszand en voor een klein gedeelte in Ovezand en Nisse. Het eiland Heinkenszand is ontstaan door de bedijking van de opwas tussen de Loijve en een zuidelijke zijtak van de Schenge, beide uitmondend in het Zwake, Na de bedijking van de Ouwelandpolder werd het eiland verGroot door verdere indijkingen.
Omstreeks 1400 hield het op afzonderlijk te bestaan door de bedijking van de Zuidzakpolder. De bedijking van de Ankevere- en 's-Heer-Arendskerkepolder moet reeds voor 1395 hebben plaats gevonden, doch deze polders zijn later geïnundeerd. In 1561 (Van der Aa 1661) zijn de twee polders herdijkt. In de eerste helft van de 18 eeuw hebbon zij het zwaar te verduren gehad van de voor de dijken stromende Schenge. De polders konden alleen behouden worden met octrooien en subsidies van de Staten van Zeeland. Op 14 januari 1808 inundeerde de Ankeverepolder na doorbraak van de zeedijk. De polder viel spoedig hierna weer droog. Ook de polders van Heinkenszand hebben van overstromingen te lijden gehad, getuige de vele wielen. Data zijn echter slechts bij benadering te geven. Zie hiervoor het artikel van I. Ovaa en ir. P. van der Sluijs en M.H. Wilderom, dijkdoorbraken en bodemgesteldheid in Zeeland in het Zeeuws Tijdschrift van 1968 nr. 4 en 5. De suatie van de polders vond van ouds plaats d
oor de uitwateringssluizen bij de buurtschap Eindewege in de 's-Heer-Arendskerkepolder. In het schrijven van 29 mei 1852 (inv. nr. 5) wordt 29 maart 1709 als de datum van de toen geldende suatieovereenkomst genoemd. Hierbij was waarschijnlijk ook het onderhoud van de haven geregeld, die in 1874 verdwenen is na de bedijking van de Schengepolder. Sedert de oprichting van het uitwateringswaterschap de Piet in 1874 waren de polders Ankevere en 's-Heer-Arendskerke en de waterschappen St. Pieter en Heinkenszand hierbij aangesloten. Bij het Koninklijk Besluit van 2 maart 1880 nr. 6 werd de vereniging van bovengenoemde polders en waterschappen onder een bestuur goedgekeurde Het nieuwe waterschap trad op 1 mei 1880 in werking. Sedert 1683 *  sueerden de Nieuw-Landeke- en Pieterspolder via de Buitenpolders van Nisse, waarvoor een geringe bijdrage werd gegeven.
In 1956 ontdekte men dat ook over deze 26 ha uitwateringsgelden betaald werden aan het uitwateringswaterschap de Piet. In 1959 werd het reglement van de Piet hiervoor gewijzigd. In verband met de polderconcentratie op Zuid-Beveland werd het waterschap opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap De brede watering van Zuid-Beveland. Toch loopt het archief nog verder, doordat het bestuur de lopende zaken in 1959 afwikkelde. De inventaris van het archief is verdeeld in afdelingen, waarin de archieven van de polders en waterschappen voor de vereniging in 1880 en het waterschap na de vereniging opgenomen zijn.
In de verslagen van 's Rijks Oude Archieven van 1903 wordt melding gemaakt van de rekeningen van de door de Staten van Zeeland gesubsidieerde polders Ankevere van 1700-1757 en 's-Heer-Arendskerke van 1742-1747. Deze rekeningen zijn waarschijnlijk bij de brand in 1940 op het Rijksarchief in Zeeland verloren gegaan.
1. Literatuur
Inventaris
Kaartenlijst
Kenmerken
Regio:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Jaar bewerking:
1968
Toegankelijk:
Inventaris
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Inventaris van het archief van het waterschap 's-Heer-Arendskerke en van de hierin opgenomen polders en waterschappen 1611-1959 ([Goes] 1968)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS