Uw zoekacties: Waterschap 's-Gravenpolder, 1809-1958 (1962)
x3125 Waterschap 's-Gravenpolder, 1809-1958 (1962) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3125 Waterschap 's-Gravenpolder, 1809-1958 (1962) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Dit waterschap, groot 322.06.81 ha met 319.27.92 ha belastbare oppervlakte omvat behalve de polder van die naam, die 260 ha groot is, nog de Heer Geertsen het Korenpoldertje *  . De hoofdpolder is ontstaan tussen de jaren 1317-1340 door de bedijking van enige schorren, gelegen tegen de dijk van De Breede watering bij de grensscheiding der heerlijkheden van 's-Heer Abtskerke en Kloetinge *  . Dit is ook de plaats waar men vermoedt dat het oude Fortrapa of Voirtrappe gelegen was, waarvan in de giftbrief der landen, behorend tot het bezit van de kerk van Egmond, welke op 15 juni 922 aan graaf Dirk I geschonken werden, sprake is. Het gebied van de graaf werd daarbij aangewezen zich uit te strekken tot "Fortrapa et Kinhem" *  . Uit de posten der grafelijkheidsrekeningen is het mogelijk de gang der bedijking van het land van 's-Gravenpolder nauwkeurig na te gaan. In 1317 wordt verteld dat het "Nieweland van Vortrap" bezaaid geweest is en de pacht wordt aan de graaf verantwoorde In 1325 stelt de graaf pachtvoorwaarden vast voor "denghenen, die gedyct hebben ant niwe lant, dat nu bedyct es an onser polre van Vortrappe". Het nieuwe land van 1317, aangeduid als "de polre van Voirtrappe", wordt in de rekening van 1330/31 reeds genoemd de "oude polre van Voirtrappe", terwijl het tegen 1325 aangewonnen land de "niewe polre van Vortrappe" heet. De oude polder is volgens de rekening van 1331/32 groot 644 1/2 gemet (= ca. 252,9 ha), de nieuwe nog maar 134 gemet "die mijn heren te graven sijn". Tussen 1330 en 1332 worden nog twee andere stukken drooggelegd.
Weldra kregen de polders een eigen kerk: in 1395 komt in de kerklijsten der Utrechtse Domfabriek geregeld een kerk van Voertrappe voor, sedert 1489 als die van "Voertrappe alias 's-Gravenpolre", welke laatste naam gebleven is *  . Het bleef een grafelijke bezitting tot 1430 in welk jaar vrouw Jacoba deze heerlijkheid aan haar hofmeester Willem de Bije schonk *  . Vóór 1833 loosde het waterschap zijn opperwater op de sluis van ter Lucht aan de noordzijde van het waterschap De Breede Watering bewesten Yerseke. Door de dichtslibbing der suatiekil werd deze sluis echter onbruikbaar en berichtte het bestuur van De Breede watering in 1831 aan het dijkbestuur van 's-Gravenpolder, dat het moest uitzien naar een andere suatiemogelijkheid *  . In het
jaar 1833 werd met de waterschappen Ooster- en Middel-Zwake een suatiecontract gesloten op grond waarvan het waterschap 's-Gravenpolder zijn opperwater met dat van de beide Zwake's door de zeesluis van de Boonepolder kon lozen op de Westerschelde. Dit bracht echter wel de verplichting mee om naar evenredigheid van schotbare oppervlakte tezamen met de beide Zwake's bij te dragen in de kosten van het onderhoud van de gemeenschappelijke suatiewerken, waaronder de zeesluis in de Boonepolder, en in de kosten van het onderhoud van de zeedijk en de oeververdediging van laatstgenoemde polder *  . De reeks ingekomen stukken, welke in 1809 oen aanvang neemt, is vanaf 1 juni 1941 geordend volgens dienstjaar, reden waarom vanaf dat tijdstip in de inventaris ook andere tot een serie behorende bescheiden, zoals rekeningen, afzonderlijk volgens dienstjaar geordend zijn.
Het oudste gedeelte van het archief - vanaf 1648 - bevindt zich in het oudarchief der gemeente 's-Gravenpolder. Zie hiervoor de bijlage bij de hiernavolgende inventaris.
Inventaris
1. Bestuur in het algemeen
2. Functionarissen
4. Geldmiddelen
5. Suatie
6. Varia
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1963
Titel publicatie:
W.L.A. Roessingh, Inventaris van het archief van het waterschap 's-Gravenpolder 1809-1958 (1962) ([Goes 1963?])
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS