Uw zoekacties: Waterkering Borsselepolder, 1906-1977 (1978)
x3115 Waterkering Borsselepolder, 1906-1977 (1978) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3115 Waterkering Borsselepolder, 1906-1977 (1978) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1870 is "de Wet van den 19den Julij, 1870, houdende vaststelling der voorwaarden, waarop aan calamiteuse polders in Zeeland tegemoetkoming uit 's Rijks schatkist kan worden verleend" tot stand gekomen. Deze wet hield in dat een polder (of een waterschap) die zichzelf te zwaar belast vond door de kosten van oeververdediging en zeewering, op zijn verzoek door Provinciale Staten met goedkeuring van de Kroon calamiteus kon worden verklaard. Er werd dan een afzonderlijk waterschap-de Waterkering *  -werd opgericht, dat werd belast met de zorg (besturen, beheren en bekostigen) voor de zeewering en de vooroever (het "buitenbeheer"). Daarnaast bleef de zorg voor het waterbeheer en de polderwegen (het "binnenbeheer") berusten bij de polder die calamiteus was verklaard.
Het hoogste bestuursorgaan van elke Waterkering was de dijkraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de calamiteus verklaarde polder en van de daaraan grenzende polders. Daarnaast had iedere Waterkering het dijksbestuur, bestaande uit de voorzitter en enkele leden, die door de Kroon werden benoemd. Het Reglement voor de calamiteuze polders of waterschappen in Zeeland bevatte algemene bepalingen ten aanzien van de samenstelling en de bevoegdheden van de beide bestuursorganen. In het bijzonder reglement van de desbetreffende Waterkering was de samenstelling van de dijkraad en het dijksbestuur nader geregeld.
De financiële middelen van de Waterkeringen waren het dijkgeschot, opgebracht door de ingelanden van de calamiteus verklaarde polder, en bijdragen van de aangrenzende (in de dijkraad vertegenwoordigde) polders. Indien deze inkomsten ontoereikend waren, kwam het tekort ten laste van het Rijk (tweederde gedeelte) en de provincie (éénderde gedeelte).
De polder Borssele *  en het waterschap Ellewoutsdijk zijn in 1871 calamiteus verklaard.
De dijkraad was samengesteld uit vertegenwoordigers van de waterschappen Ellewoutsdijk (zeven personen) en Ovezande (één persoon) en de polders Baarland (twee personen), Borssele (zes personen), Konings en Van Citters (samen één persoon), Nieuwe Kraaijert (twee personen), Nieuwe West-Kraaijert en West-Kraaijert (ieder één persoon)
Het dijksbestuur bestond uit de voorzitter en drie leden. De dijkraad en het dijksbestuur werden bijgestaan door een secretaris-ontvanger, benoemd door de dijkraad.
De Waterkering is opgeheven in 1906 als gevolg van het besluit van Provinciale Staten het calamiteuze waterschap Ellewoutsdijk vrij te verklaren. De polder Borssele is toen calamiteus gebleven. Daardoor is voor deze polder de Waterkering van de calamiteuze polder Borssele tot stand gekomen. De dijkraad was geformeerd uit vertegenwoordigers van de waterschappen Ellewoutsdijk (twee personen) en Ovezande (één persoon) en de polders Borssele (negen personen), Konings en Van Citters (samen één persoon), Nieuwe Kraaijert (twee personen), Nieuwe West-Kraaijert en West-Kraaijert (ieder één persoon).
Het dijksbestuur bestond uit de voorzitter en twee leden.
Ook hier beschikten de beide bestuursorganen over een secretaris-ontvanger, benoemd door de dijkraad.
Deze Waterkering is opgeheven in 1977. Dit was een uitvloeisel van het intrekken van de Wet van 19 juli 1870 en het Reglement voor de calamiteuze polders of waterschappen in Zeeland *  in hetzelfde jaar.
1. Lotgevallen van de archieven
2. Verantwoording van de inventarisatie
3. Aanwijzingen voor de onderzoekers
4. Wijze van citeren
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken van bijzondere aard
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Instelling:
1906
Opheffing:
31-12-1977, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Opmerking:
p. 9-14
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
2001
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS