Uw zoekacties: Boonepolder, 1808-1958 (1959)
x3113 Boonepolder, 1808-1958 (1959) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3113 Boonepolder, 1808-1958 (1959) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Boonepolder, eigenlijk Cornelis Jansz. Boone'spolder geheten, thans groot 15 ha en toebehorend aan één eigenaar, werd op 26 januari 1628 geheel door de golven bedekt, maar het jaar daarop weer teruggewonnen. Sedert had hij vooral met grondbraken te strijden. Belangrijke dijkvallen zijn die van februari 1716 en die van april 1718, welke laatste plaats had vóór de inlaag van 1711. Eindelijk werd het zuidelijk deel geheel prijs gegeven, het noordelijk deel werd overstroomd op 14 januari 1808 en 4 februari 1825 (1).
In 1833 werd tussen de eigenaar van de Boonepolder enerzijds en de waterschappen Ooster- en Middel-Zeake anderzijds een overeenkomst gesloten, waarbij aan laatstgenoemde waterschappen en aan door hen in hun suatiegemeenschap op te nemen, andere waterschappen werd toegestaan hun opperwater te lozen op de zeelsuis van de Boonepolder. In deze suatiegemeenschap van beide Zwake's trad het waterschap 's-Gravenpolder op gelijke voet toe. Het onderhoud van alle suatiewerken met inbegrip van de zeesluis kwam hierbij echter geheel ten laste van de waterschappen Ooster- en Middel-Zwake en 's-Gravenpolder, welke daarenboven tezamen met de Boonepolder naar de evenredigheid van hun schotbare oppervlakte eveneens bijdroegen in de onderhoudskosten van de zeedijk (2). Deze suatiegemeenschap kreeg echter ook zijn inkomsten in de vorm van uitwateringsgelden van het waterschap de Buitenpolders van Nisse voor de lozing van het opperwater van de Kruiningen- en Lange Nieuwlandpolder over het grondgebied van beide Zwakepolders (3).
Veel stukken betreffende de suatie en de zeedijk van de Boonepolder bevinden zich dan ook in de archieven van de waterschappen Ooster-Zwake, Middel-Zwake en 's-Gravenpolder.
Het archief, dat begint in 1808 is vanaf 27 mei 1937 naar dienstjaar geordend.
Noten:
1. A.J. van der Aa: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 2e deel (1840), p. 584
2. Zie inv.nrs 38, 44, 73
3. Zie archief van het waterschap Ooster-Zwake, inv.nr 36
Inventaris
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1960
Titel publicatie:
W.L.A. Roessingh, Inventaris van het archief van de Boonepolder 1808-1958 (1959) ([Goes 1960])
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS