Uw zoekacties: Provinciaal Bureau Landelijk Contact WVC Zeeland, 1949-1985
x310.1 Provinciaal Bureau Landelijk Contact WVC Zeeland, 1949-1985 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

310.1 Provinciaal Bureau Landelijk Contact WVC Zeeland, 1949-1985 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Per 1 januari 1988 werden de provinciale vestigingen van de bureaus "Landelijk Contact" van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) opgeheven. Deze bureaus, waarschijnlijk opgericht na de instelling van het Ministerie van Maatschappelijk Werk in september 1952, hadden tot taak: "Het houden van toezicht op de toepassing van rijksregelingen, het toetsen van plannen, erkennen van voorzieningen, het geven van advies en informatie aan provincies, gemeenten en instellingen. Deze taken hebben betrekking op drie beleidssectoren, nl. maatschappelijke dienstverlening, jeugdbeleid en maatschappelijke ontwikkeling".
Toen begin december 1987 bekend werd dat het gebouw van dit bureau aan de Middelburgse Koepoortstraat op zeer korte termijn ontruimd moest worden is door medewerkers van het Rijksarchief in Zeeland ter plekke een selectie van het aanwezige archiefmateriaal toegepast. Gezien de korte beschikbare tijd moest deze selectie via eenvoudige criteria plaatsvinden. Er is van uitgegaan dat de meeste aangetroffen stukken duplicaten waren van op het ministerie zelf aanwezige stukken. Bij de selectie is dan ook vooral gelet op de bemoeienis van het bureau met unieke aangelegenheden. Vrijwel geheel bewaard gebleven:
- Kleine kernen Schouwen-Duiveland;
- Woonwagenwerk in Zeeland;
- Bejaardenwerk Sas van Gent/Assenede
Voorts zijn van een gemeente, te weten Terneuzen, al de dossiers overgenomen, die hierop betrekking hadden. Deze dossiers kunnen als voorbeeld dienen voor eventueel (historisch) onderzoek in de toekomst.
Het spreekt voor zich dat zaken, die betrekking hebben op de interne structuur van het bureau, niet vernietigd zijn. Men kan hierbij denken aan stafverslagen, kwartaaloverzichten e.d. In de laatste week van 1987 is hetgeen resteerde naar het Rijksarchief in Zeeland overgebracht. De archieven over de periode 1952-1970 werden in een eerder stadium overgebracht naar het archievendepot van WVC. In afwachting van schoning en overbrenging van dit gedeelte van het archief is thans volstaan met een samenstellen van een eenvoudige plaatsingslijst gebaseerd op de door het bureau gehanteerde codelijst en inhoudsaanduiding.
Voor zover het -1. gedeelte van de archiefcode betreft is achter deze plaatsingslijst de betekenis hiervan opgenomen. De -1 code heeft betrekking op de taken van het bureau.
Bijlage: Betekenis van de archiefcode
Plaatsingslijst
Kenmerken
Andere namen:
Bureau Landelijk Contact van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) in Zeeland
Vestigingsplaats:
Middelburg
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
9 meter
Jaar bewerking:
1988
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS