Uw zoekacties: Suzannapolder, 1781-1965
x3023 Suzannapolder, 1781-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3023 Suzannapolder, 1781-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging: Gemeente Arnemuiden (tot de herindeling in 1966 in de voormalige gemeenten Arnemuiden en Nieuw-en Sint Joosland)
Kadastrale grootte: 84 ha.
Belastbare oppervlakte: 79.9536 ha.
Hoogteligging: gem. 1,3 M. + N.A.P.
Bedijkt: 1766.
Op 13 mei 1765 verleenden de Staten van Zeeland aan de ambachtsheren van Nieuwerkerke en Kleverskerke octrooi tot bedijking van de schorren ten oosten van de Nieuwerkerkepolder. In het volgende jaar werd de polder bedijkt en kreeg de naam Suzannapolder. Binnen de nieuwe bedijking werden ook delen van de polders Nieuwerkerke en Nieuw Sint Joosland opgenomen, die in 1704 waren geïnundeerd. Het bedijkte gedeelte van de laatstgenoemde polder stond bekend als het poldertje Zelden Wel.
Pas in 1781 werd er een bestuur benoemd. In datzelfde jaar moesten er maatregelen worden getroffen om de vooroever van de polder te beschermen tegen de verplaatsing van de diepte van het Sloe in de richting van de polder. Het behoud van de vooroever en de zeedijk heeft tot de aanleg van de Sloedam in 1871 veel geld en moeite gekost. Door de aanleg van deze dam steeg de waterstand in het Sloe, waardoor de zeedijk van de polder moest worden verhoogd. De op de Sloedam aangelegde spoorweg loopt dwars door de polder.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep de zeedijk van de polder grote schade op door bomkraters, beschadigde betonnen keermuur en bunkers.
Door de stormvloed van 12 maart 1906 liep de zeedijk van de polder grote schade op, terwijl door toedoen van de stormvloed van 1 februari 1953 het dijkgedeelte ten noorden van de Sloedam op twee plaatsen doorbrak, waardoor de polders Wilhelmina, Elizabeth, Houwer, Clasina, Rapenburg en Nieuwerkerke onderwater liepen. Op 4 maart daaraanvolgend was de polder weer watervrij.
Als gevolg van de aanleg van de spoorweg op Walcheren in 1872 werd het Arnemuidse Gat afgedamd. Daardoor kon de polder het water niet meer lozen op het Sloe. Door middel van duikers en een nieuwe watergang werd de afwatering via de polders Wilhelmina en Oranje op de polder Walcheren gebracht. Na de ingebruikname van het gemaal Kleverskerke in 1938 wordt het polderwater daar naar toe afgevoerd.
Vooral het oudste gedeelte van het archief vertoont grote hiaten.
In een brief aan Gedeputeerde Staten in 1874 meldt de ontvanger-griffier dat er een inventaris van het archief is, opgemaakt in 1811. Deze inventaris is niet meer in het archief aanwezig. Het notulenboek over de periode 1925-1964 ontbreekt eveneens.
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 2,0 meter. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 1,2 meter over.
Walraven en Polderdijk, Nieuw- en Sint Joosland, blz. 290-298.
Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken III, blz. 91, 217.
Encyclopedie van Zeeland deel III, blz. 152.
Archief Suzannapolder, inv.nr 65, 66.
Inventaris
Kenmerken
Eiland:
Walcheren
Opheffing:
31-12-1964, opgegaan in Waterschap Walcheren (toegang 3002)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1994
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders van Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuiden 1644-1965 (Middelburg 1994) 123-130
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS