Uw zoekacties: Oranjepolder, 1850-1965
x3019 Oranjepolder, 1850-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3019 Oranjepolder, 1850-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging: Gemeente Arnemuiden
Kadastrale grootte: 118 ha.
Belastbare oppervlakte: geen dijkgeschot geheven
Hoogteligging: ca. 0,7 m. + N.A.P.
Bedijkt: 1618.
Bij de oprichting van het Markiezaat van Veere in 1555 liet Maximiliaan van Bourgondië vastleggen dat het schor gelegen tussen Veere en Arnemuiden ook tot het Markiezaat behoorde. Hij baseerde zijn aanspraak op de toekenning van deze gronden in 1282 door Floris V aan Wolfert van Borssele, heer van Veere. In 1599 maakte prins Maurits als Markies van Veere plannen om het schor met de naam 'ten Halven Crijte' te bedijken.
Op 22 september 1616 verleenden de Staten van Zeeland octrooi tot bedijking. Voordat tot bedijking werd overgegaan stond Arnemuiden in 1617 het schor ten noordoosten van de stad, dat aansloot bij het schor "ten Halven Crijte", aan prins Maurits af, zodat de twee schorren in 1618 tot een polder werden bedijkt. De polder kreeg de naam Oranjepolder.
De Staten van Walcheren kwam de bedijking goed uit, omdat Walcheren dan ontlast werd van het onderhoud van ongeveer 2,5 kilometer dijk. Daarom kreeg de nieuwe polder kosteloos afvoer van het polderwater op de polder Walcheren. Deze bepaling is tot 1965 van kracht gebleven.
De zeedijk van de polder was gedurende de Eerste Wereldoorlog opgenomen in de Sloestelling. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep de zeedijk aanzienlijke schade op door de Duitse aanval in 1940 en de aanleg van een militaire kustverdediging door de Duitsers in 1942.
De polder werd door de rentmeester van het Markiezaat van Veere beheerd, vanaf de negentiende eeuw door de rentmeester van het Kroondomein. Het beheer van de polder werd uitgevoerd door een beheerder. Op grond van het Algemeen Polderreglement van 1873 werd het beheer in een bestuurlijke structuur voor polders omgevormd. De beheerder werd dijkgraaf genoemd, terwijl er ook een plaatsvervangend-dijkgraaf en een ontvanger-griffier werden benoemd. Gegadigden voor deze functies waren pachters van grond in de polder.
Door toedoen van de stormvloed van 1 februari 1953 brak de dijk van de polder op drie plaatsen door over een lengte van ongeveer 300 meter. De overstroming veroorzaakte ook zware beschadigingen in de scheidingsdijk met de polder Walcheren. In deze dijk werden twee duikers vernield. Op 4 maart daaraanvolgend was de polder weer watervrij.
De Staten van Walcheren stonden prins Maurits in 1599 vrijstelling van watergeld toe, omdat de Staten door de bedijking van de polder een stuk dijk minder te onderhouden hadden.
Na de ingebruikname van het gemaal Kleverskerke in 1938 wordt het polderwater daar naar toe afgevoerd.
Polder behoort toe aan het Kroondomein.
Ondanks de afsluiting van het Veerse Gat in 1961 heeft de polder zijn waterkerende functie behouden, ook al is de zeedijk niet meer aan eb en vloed blootgesteld.
Er is een oude inventaris van het archief uit 1882.
In het verslag van de inspecteur der Gemeente- en Waterschapsarchieven over 1929 schrijft deze dat het archief van vóór 1850 is vernietigd. Het archief werd in het huis van de ontvanger-griffier bewaard. In 1939 werd de archiefkist overgebracht naar de nieuwe archiefkluis van de gemeente Arnemuiden.
Er zijn geen notulen van de bestuursvergaderingen.
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 1,5 meter. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 0,9 meter over.
Polderdijk en Buijs, Oranjepolder.
Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken III, blz. 91, 92, 217.
Encyclopedie van Zeeland deel II, blz. 453, 454.
Inventaris
Kenmerken
Regio:
Walcheren
Opheffing:
31-12-1964, opgegaan in Waterschap Walcheren (toegang 3002)
Jaar bewerking:
1994
Toegankelijk:
Inventaris
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders van Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuiden 1644-1965 (Middelburg 1994) 93-100
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS