Uw zoekacties: Nieuw Sint Jooslandpolder, 1777-1965
x3018 Nieuw Sint Jooslandpolder, 1777-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3018 Nieuw Sint Jooslandpolder, 1777-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging: Gemeente Vlissingen (voor de herindeling van 1966 in de voormalige gemeente Nieuw- en Sint Joosland)
Kadastrale grootte: 279 ha.
Belastbare oppervlakte: 276.2095 ha.
Hoogteligging: 0,3 tot 4,8 m. + N.A.P.
Bedijkt: 1671 en 1777
In 1668 werd aan de ambachtsheren van Sint Joosland en 's-Heer Arendskerke octrooi verleend voor bedijking van de schorren aan de zuidoostzijde van de Sint Jooslandpolder. In 1671 was de bedijking van deze schorren een feit en kreeg het de naam Nieuw 's-Heer Arendskerkepolder; in 1686 werd de naam veranderd in Nieuw Sint Jooslandpolder. Het in 1671 geïnundeerde westelijk deel van de polder werd in 1672 herdijkt tot de Molenpolder.
De vaargeul van het Sloe schoof zo dicht langs de zeedijk, dat deze in 1750 geheel overstroomd werd. In 1756 werd het oostelijke gedeelte, ca. 11 ha., herdijkt tot de Rapenburgpolder. In 1773 werden er pas plannen gemaakt voor een totale herdijking van de geïnundeerde polder, waarna de ambachtsheren van 's-Heer Arendskerke in 1776 octrooi voor herdijking aanvroegen. De ambachtsheren van 's-Heer Arendskerke en Sint Joosland waren met de oude ingelanden overeengekomen, dat de bedijking door drie personen zou worden geregeld. Twee "hoofddirecteuren" namens de ambachtsheren en één voor de oudingelanden. In 1777 was de Nieuw Sint Jooslandpolder in zijn nieuwe omvang een feit. De nieuwe polder was ruim 120 gemeten (ca. 5 ha.) groter.
Vóór de inundatie van 1750 verliep de afwatering via de Molenpolder naar de sluis in de Waaijenburgpolder. Tijdens de herdijkingswerkzaamheden in 1777 werd er een sluis aangelegd in de zeedijk langs het Welzingse kanaal. In 1828 was door opslibbing van het kanaal uitwatering via deze sluis niet meer mogelijk. De uitwatering werd verlegd door de Molenpolder naar de Waaijenburgse sluis en het Arnemuidse Gat.
Na de ingebruikname van het gemaal Ritthem in 1936 wordt het polderwater daar naar toe afgevoerd.
Van het archief van de polder voor de inundatie van 1750 zijn geen stukken aanwezig. Het archief van de herdijkte polder is, op de alleroudste rekeningen na, vrij volledig bewaard gebleven.
In 1943 is er een inventarisatie gemaakt door dr. W.S. Unger.
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 4,2 meter. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 2,1 meter over.
Walraven en Polderdijk, Nieuw- en Sint Joosland, blz. 278-286.
Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken III, blz. 87, 88.
Inventaris
Kenmerken
Eiland:
Walcheren
Opheffing:
31-12-1964, opgegaan in Waterschap Walcheren (toegang 3002)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1994
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders van Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuiden 1644-1965 (Middelburg 1994) 81-92
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS