Uw zoekacties: Nieuwerkerkepolder, (1714) 1715-1965
x3017 Nieuwerkerkepolder, (1714) 1715-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3017 Nieuwerkerkepolder, (1714) 1715-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging: Gemeente Arnemuiden
Kadastrale grootte: 112 ha.
Belastbare oppervlakte: 110.7701 ha.
Hoogteligging: 0,9 M tot 1,3 M. + N.A.P.
Bedijkt: 1661.
De stad Middelburg verwierf in 1632 het grootste deel van de heerlijkheid Nieuwerkerke, welke in de zestiende eeuw onder water was gelopen. De stad Arnemuiden en de Markies van Veere hadden hiertegen bezwaren, omdat zij van mening waren dat ook zij rechten op de schorren hadden. Na de bedijking van de Middelburgsche polder in 1644 stelden in 1657 de thesauriers van Middelburg aan het stadsbestuur voor om de schorren aan de noordoostzijde van deze polder te bedijken, waardoor er een smallere en diepere stroomgeul in het Arnemuidse Gat zou ontstaan. In 1660 werd er door de Staten van Zeeland octrooi verleend tot bedijking van het grootste gedeelte van de schorren. Een jaar later, in 1661, werd de bedijking uitgevoerd op kosten van de stad Middelburg en de ambachtsheren van Sint Joosland. De nieuwe dijkage werd genoemd naar de vroegere heerlijkheid Nieuwerkerke.
De polder is in de loop van zijn bestaan viermaal onderwater gelopen. De eerste maal brak de zeedijk in het Arnemuidse Gat door tijdens de stormvloed van 26 januari 1682. Op 23 november 1704 bezweek de zeedijk op de oostelijke hoek van de polder, als gevolg van opschuiven van de vaargeul van het Sloe in westelijke richting. De verlorengegane gronden werden in 1766 teruggewonnen tot de Suzannapolder. De in 1704 aangelegde inlaagdijk van de Nieuwerkerkepolder vormt de scheiding tussen deze twee polders. Op 1 oktober 1807 liep de polder onderwater door het uitspringen van de zeesluis. Deze doorbraak zou te wijten zijn geweest aan de nalatigheid van de aannemer, die bij de vernieuwing van de sluis de hulpkade niet voldoende had versterkt, zodat de vloed vrij spel kreeg. Als gevolg van de overstroming van de Suzannapolder gedurende de stormvloed van 1 februari 1953 liep het water ook over de scheidingsdijk de Nieuwerkerkepolder in. Op 4 maart daaraanvolgend was de polder weer waterv
rij.
Door de aanleg van de spoorweg op Walcheren in 1872 werd het Arnemuidse Gat afgedamd. Daardoor kon de polder het water niet meer lozen op het Sloe. Door middel van duikers en een nieuwe watergang werd de afwatering via de polders Wilhelmina en Oranje op de polder Walcheren gebracht.
Na de ingebruikname van het gemaal Kleverskerke in 1938 wordt het polderwater daar naar toe afgevoerd.
Het oudste gedeelte van het archief is slechts fragmentarisch aanwezig. In 1799 is een inventarisatie van het archief gemaakt. In 1943 is er een inventarisatie gemaakt door dr. W.S. Unger.
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 1,5 meter. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 1,2 meter over.
Walraven en Polderdijk, Nieuw- en Sint Joosland, blz. 261-272.
Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken III, blz. 85, 87.
Encyclopedie van Zeeland deel II, blz. 389.
Inventaris
Kenmerken
Eiland:
Walcheren
Opheffing:
31-12-1964, opgegaan in Waterschap Walcheren (toegang 3002)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1994
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders van Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuiden 1644-1965 (Middelburg 1994) 71-80
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS