Uw zoekacties: Mortierepolder, (1845) 1847-1965
x3016 Mortierepolder, (1845) 1847-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3016 Mortierepolder, (1845) 1847-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging : Gemeente Middelburg (voor de herindeling van 1966 in de gemeenten Middelburg, Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem)
Kadastrale grootte : 49.7920 ha.
Belastbare oppervlakte : 49.3446 ha.
Hoogteligging : ca. 1,0 M. + N.A.P.
Bedijkt : 1846.
De haven van Middelburg was na de afdamming van het Middelburgse havenkanaal in 1829 niet meer via het kanaal van Welzinge toegankelijk. De gronden in dit kanaal slibten in korte tijd op, zodat omstreeks 1840 plannen voor bedijking werden ontworpen.
Er ontstonden echter geschillen over het eigendomsrecht van de opgeslibde gronden. De polder Walcheren meende recht te hebben op de aanwassen, omdat de zeedijk vanaf het Westhavenhoofd van de Middelburgse haven tot Rammekens eigendom van de polder was; de ambachtsheer van Welzinge meende recht te hebben op de gronden als aanwas van het ambacht Welzinge; de stad Middelburg meende rechten op een deel van de gronden in het kanaal van Welzinge te hebben, omdat het kanaal voor de scheepvaart naar de stad was gebruikt en op kosten van de stad een trekdijk langs de dijk van Walcheren was aangelegd, terwijl het bestuur der Domeinen van mening was dat alle op- en aanwassen in rivieren en kanalen eigendom van de Staat waren. De gronden ten oosten van de geul in het kanaal waren aanwassen van de ambachten Nieuwland en 's-Heer Arendskerke en de eigenaars van deze ambachten lieten ook hun eigendomsrechten gelden.
In mei 1845 sloten alle belanghebbenden een overeenkomst, waarbij de te bedijken gronden werden verdeeld. In hetzelfde jaar werd de octrooi-aanvraag tot bedijking gehonoreerd en in 1846 was de door de aanleg van een 350 meter lange dijk, lopend vanaf de dijk van de polder Nieuw Sint Joosland tot de aan de dijk van de Welzinge-polder de polder een feit. Ook het Galgepoldertje, waar het Galgeveld van de stad Middelburg was gelegen, werd in de bedijking opgenomen.
Omdat de stad Middelburg ook eigendomsgerechtigd was in de polder had zij een afgevaardigde in het polderbestuur.
In de dijk met de polder Walcheren, ten noorden van de dijk van de Welzingepolder, werd een duiker aangelegd. In 1856 sloot de polder een suatieovereenkomst met de polder Walcheren van 90 cent per hectare. In 1925 waren er problemen met de afwatering van het Galgeveld. Door de aanleg van een nieuwe duiker in de Walcherse dijk werd dit verholpen. Het polderwater wordt afgevoerd naar het gemaal Ritthem.
Het archief is redelijk compleet.
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 1,1 meter. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 0,5 meter over.
Walraven en Polderdijk, Nieuw- en Sint Joosland, blz. 302-305.
Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken III, blz. 96, 97.
Encyclopedie van Zeeland deel II, blz. 346.
Archief Mortierepolder, inv.nrs. 1 en 2.
Inventaris
Kenmerken
Eiland:
Walcheren
Opheffing:
31-12-1964, opgegaan in Waterschap Walcheren (toegang 3002)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1994
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders van Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuiden 1644-1965 (Middelburg 1994) 63-70
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS