Uw zoekacties: Middelburgschepolder, 1644-1965
x3014 Middelburgschepolder, 1644-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3014 Middelburgschepolder, 1644-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging: Gemeente Middelburg (voor de herindeling van 1966 in de voormalige gemeente Nieuw- en Sint Joosland)
Kadastrale grootte: 283 ha.
Belastbare oppervlakte: 273.3346 ha.
Hoogteligging: 1,0 M. tot 2,1 M. + N.A.P.
Bedijkt: 1644.
-
Als gevolg van minder gunstige financiële omstandigheden voor de stad werd in 1679 de heerlijkheid de Middelburgsche polder verkocht aan Catharina Verbrugge, weduwe van burgemeester Cornelis Claesz. Elfsdijk.
In 1718 werd besloten de "Ordonnantie op de dijkage van Walcheren" uit 1559 aan te houden. In 1770 sloot de ambachtsheer van Nieuwland met de hoofdingelanden van de polder een overeenkomst waarbij bepaald werd dat de ambachtsheer als onbezoldigd dijkgraaf in het bestuur zou zitten, zolang hij grond in de polder in eigendom heeft, dus ook hoofdingeland is. Toen de ambachtsheer Cornelis Serlé in 1818 niet meer gegoed was in de polder werd op grond van deze overeenkomst een ingeland tot dijkgraaf benoemd. De landen en de hofsteden kwamen in de loop van de negentiende eeuw in handen van de Nieuwlandse boeren.
Tijdens de bedijking van de polder werd er aan de westzijde een sluis gelegd in de kreek van de Stinckaert, die uitkwam in de Molenpolder. Ook aan de noordzijde van de polder werd in 1644 een sluis aangelegd. Deze sluis werd in 1708 gedempt. De afwatering verliep via de Waaijenburgse sluis naar het Arnemuidse Gat, later werd de afwatering op de polder Walcheren gebracht.
Na de ingebruikname van het gemaal Ritthem in 1936 wordt het polderwater daar naar toe afgevoerd.
Van de in deze gebundelde inventarissen beschreven archieven is die van de Middelburgsche polder het best bewaard gebleven. Wel ontbreken enkele stukken, bijvoorbeeld het 'Register van registrature', dat in 1655 werd aangelegd, en enkele kaarten. Ook de rekeningen vóór 1782 zijn niet meer aanwezig.
Tot 1679 hield het polderbestuur zich ook bezig met ambachtsheerlijke zaken. Zo zijn er in het resolutieboek ook kerkelijke zaken terug te vinden.
In 1943 is er een inventarisatie gemaakt door dr. W.S. Unger. Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 2,5 meter. Na inventarisatieen selectie tot vernietiging bleef er 1,9 meter over.
Walraven en Polderdijk, Nieuw- en Sint Joosland, blz. 204-217, 251-261.
Polderdijk en Unger, De Middelburgsche polder.
Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken III, blz. 83-85.
Encyclopedie van Zeeland deel II, blz. 324.
Inventaris
Kenmerken
Eiland:
Walcheren
Regio:
Walcheren
Opheffing:
31-12-1964, opgegaan in Waterschap Walcheren (toegang 3002)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1994
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders van Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuiden 1644-1965 (Middelburg 1994) 45-56
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS