Uw zoekacties: Johannapolder, (1770) 1782-1965
x3013 Johannapolder, (1770) 1782-1965 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3013 Johannapolder, (1770) 1782-1965 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging: Gemeenten Middelburg en Arnemuiden (tot de herindeling van 1966 in de voormalige gemeente Nieuw- en Sint Joosland)
Kadastrale grootte: 33 ha.
Belastbare oppervlakte: 32.0640 ha.
Hoogteligging: ca. 1,5 M. N.A.P.
Bedijkt: 1770.
De vaargeul tussen Walcheren en de polders Middelburgsche en Nieuwerkerke werd in de loop van de achttiende eeuw steeds minder diep en breed, omdat de gronden aan de kant van de polders aangroeiden tot een circa twee kilometer langgerekt schor. Het schor lag op het gebied van de ambachtsheren van Nieuwland, Nieuwerkerke en 's-Heer Arendskerke. De Staten van Zeeland verleenden op hun gezamenlijk verzoek op 22 februari 1770 octrooi tot indijking van het schor. De bedijking werd kort daarna uitgevoerd en kreeg de naam Johannapolder. De dijk van de polder, langs het Arnemuidse Gat, begon bij de noordwesthoek van de Waaijenburgpolder en eindigde aan de noordwestelijke buitendijk van de Nieuwerkerkepolder.
Als gevolg van de doorbraak van de zeedijk van de Nieuwerkerkepolder in 1807 raakte de dijk aan de oostelijke punt van de polder in gevaar. Door de dijk ongeveer 250 meter verder door te trekken tot aan de knik in de dijk van de Nieuwerkerkepolder ontstond er een inlaag die de polder van verdere overstroming moest behoeden. Door schuring van het water had deze dijk zonder voorland veel te lijden, wat nog al eens uitgaven met zich mee bracht, totdat in 1871 het Arnemuidse Gat werd afgedamd en de polder geheel van zeewerken ontheven werd. Door de aanleg van de nieuwe Rijksweg nr. 58 in 1965 is de noordoostelijke punt van de polder afgegraven. In 1872 werd ten zuiden van Arnemuiden een verkeersdam aangelegd die de polder in tweeën deelde.
De polder sueerde via een sluis onder de binnendijk van de polder Waaijenburg naar de sluis in deze polder en vervolgens op het Arnemuidse Gat.
Na de ingebruikname van het gemaal Ritthem in 1936 wordt het polderwater daar naar toe afgevoerd.
In maart 1770 kwamen de verschillende ambachtsheren overeen dat ieder voor zijn ambacht één stem heeft in alle polderzaken en dat de ambachtsheer van Nieuwland twee stemmen heeft. Tevens zou er voor deze polder een directie worden aangesteld, bestaande uit een dijkgraaf, een gezworene en een penningmeester. In 1873 werd wegens de geringe grootte van de polder, in afwijking van het Algemeen Polderreglement, door Gedeputeerde Staten goed gevonden, dat het bestuur met een dijkgraaf en een plaatsvervanger kon volstaan. De functie van ontvangergriffier bleef gehandhaafd.
Het archief is redelijk compleet te beschouwen. Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 1,4 meter. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 0,9 meter over.
Walraven en Polderdijk, Nieuw- en Sint Joosland, blz. 298-302.
Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken III, blz. 94, 95.
Encyclopedie van Zeeland deel II, blz. 104.
Archief Johannapolder inv.nr. 1 en 13.
Inventaris
Kenmerken
Eiland:
Walcheren
Opheffing:
31-12-1964, opgegaan in Waterschap Walcheren (toegang 3002)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1994
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders van Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuiden 1644-1965 (Middelburg 1994) 35-44
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS