Uw zoekacties: Bijleveldpolder, 1867-1964
x3010 Bijleveldpolder, 1867-1964 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3010 Bijleveldpolder, 1867-1964 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ligging: Gemeente Vlissingen (tot de herindeling in 1966 in de voormalige gemeente Nieuw- en Sint Joosland)
Kadastrale grootte: 95.8570 ha.
Belastbare oppervlakte: 95.8545 ha.
Hoogteligging: 1 tot 2 M. + N.A.P.
Bedijkt: 1857.
In 1856 werd aan de ambachtsheren van 's-Heer Arendskerke octrooi verleend tot bedijking van de schorren ten zuidoosten van de polder Nieuw Sint Joosland. Een gedeelte van het te bedijken land was reeds in 1671 ingedijkt bij deze polder, maar werd na de herdijking van 1777, als gevolg van de inundatie van 1750, buitendijks gehouden.
In 1857 verkochten de ambachtsheren de schorren aan Servaas Tak & Co te Middelburg voor ? 133.200,- Deze namen daarbij de verplichting op zich de bedijking volgens het octrooi uit te voeren. De bedijking werd in hetzelfde jaar voltooid door de aanleg van een zeedijk van bijna 3300 meter langs het Sloe. Deze meest zuid-oostwaarts gelegen polder van Walcheren werd genoemd naar mr. J.F. Bijleveld, burgemeester van Middelburg en ambachtsheer van Serooskerke.
In de jaren 1911-1913 werd de zeedijk verhoogd, omdat deze van de schade, veroorzaakt door de stormvloed van 1906, niet voldoende was hersteld. Tevens werd aan de dijk een los- en laadplaats aangelegd voor het verschepen van landbouwprodukten. De polder lag te ver verwijderd van de haven van Nieuwland, om daarheen produkten af te voeren.
De voor de polder gelegen Rijksschorren in het Sloe werden ten behoeve van werken in Vlissingen en verzwaring van de dijken van polders afgegraven, de zogenaamde schorroving. De polder moest er voor waken dat de afgraving niet te dicht bij de teen van de dijk zou plaatsvinden.
De vorm van de polder is niet meer in het landschap te herkennen, omdat deze geheel is opgenomen in het haven- en industriegebied van Vlissingen-Oost.
Tijdens de bedijking werd een zeesluis aangelegd voor de afwatering van de polder op het Sloe. Door de toegenomen verlanding van het Sloe moest een andere weg worden gevonden voor de uitwatering. In 1962 werd de afwatering geregeld via de Quarlespolder.
Het archief vertoont enkele grote hiaten. Zo ontbreken de notulenboeken van de vergaderingen van de ingelanden en de oudste rekeningen.
Voor de inventarisatie besloeg het archief een lengte van 0,6 meter. Na inventarisatie en selectie tot vernietiging bleef er 0,3 meter over.
Walraven en Polderdijk, Nieuw- en Sint Joosland, blz. 309-311.
Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken III, blz. 91.
Encyclopedie van Zeeland deel I, blz. 145.
Archief polder Bijleveld, inv.nr. 43, 46.
Inventaris
Kenmerken
Eiland:
Walcheren
Opheffing:
31-12-1964, opgegaan in Waterschap Walcheren (toegang 3002)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1994
Titel publicatie:
L.M. Hollestelle, Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders van Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuiden 1644-1965 (Middelburg 1994) 25-30
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS