Uw zoekacties: Waterschap Walcheren 1975-1995, 1975-1995
x3003 Waterschap Walcheren 1975-1995, 1975-1995 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3003 Waterschap Walcheren 1975-1995, 1975-1995 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Voor U ligt de inventaris van het laatste archiefblok van het waterschap Walcheren. Het beslaat de periode 1975-1995. Het waterschap Walcheren kreeg zijn vorm in 1965 toen de Nieuwlandse polders aan de oude polder Walcheren werden toegevoegd.
Het waterschap Walcheren kreeg bij reglement de volgende taken:
- de beheersing van de waterstand;
- de totstandbrenging, instandhouding, verbetering, alsmede het beheer en onderhoud van waterkeringen, stranden en vooroevers (voor zover in het belang van de zeewering), waterbeheersingswerken, wegen, havens en havenwerken;
- het tegengaan van verzilting en het regelen van de hoedanigheid van het water door het treffen van maatregelen tot opheffing of voorkoming van verontreiniging;
- de bescherming tegen van buiten komend water en van lager gelegen gedeelten van het waterschap tegen water uit hoger gelegen gedeelten.
Een belangrijke uitbreiding van het takenpakket vond plaats in 1974 bij het in werking treden van de Verordening verontreiniging oppervlaktewateren Zeeland. De provincie delegeerde daarbij de haar (en de andere provincies) door de Wet verontreiniging oppervlaktewateren opgelegde verplichting tot waterzuivering aan de waterschappen.
Voor een beschrijving van de taken van het waterschap verwijzen we naar de jaarverslagen van het waterschap Walcheren en het gedenkboek " Duizend jaar Walcheren", dat het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in 1996 heeft uitgegeven.
Het waterschap Walcheren werd op 1 januari 1995 samengevoegd met de waterschappen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen in het nieuwe waterschap Zeeuwse Eilanden. Hiermee kwam er een einde aan een eeuwenlange zelfstandigheid.
Het archief van het waterschap bestond uit een archief van de griffie en een archief van de Technische Dienst. Dit laatste deel bestond uit een deel op het kantoor in Middelburg alwaar de ingenieur van waterschap zetelde en het archief van de vier wateringen (districten). Het archief van de wateringen is jarenlang, evenals het kantoor, aan huis van de verantwoordelijke ambtenaren geweest.
Na de opheffing van het waterschap Walcheren is het archief overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het waterschap Zeeuwse Eilanden te Goes.
Van Heijst Information Consulting heeft in 2003-2004 in haar kantoor in Goes de inventarisatie uitgevoerd. Inmiddels is de archiefbewaarplaats van het waterschap Zeeuwse Eilanden, in verband met nieuwbouw van het kantoor in Middelburg, gevestigd in het Zeeuws Archief in Middelburg. Na inventarisatie is het archief daar, in de speciaal voor het waterschap gereserveerde gedeelte, geplaatst.
Het waterschap Walcheren volgde voor de archiefvorming het registratuurstelsel met decimale coderingen volgens de zogenoemde waterschapscode van de Unie van Waterschappen. De begincesuur houdt verband met de overname van de zuiveringstaken die heeft geleid tot een nieuwe versie van de genoemde waterschapscode. De eindcesuur hangt natuurlijk samen met de opheffing van het waterschap.
Het archief werd geselecteerd aan de hand van de lijst voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van waterschappen van na 1935, goedgekeurd bij ministeriƫle beschikking van 18 januari 1993 (Stc. nr. 69). Selectie heeft in eerste instantie plaats gevonden bij het waterschap. Een inspectie van het te bewerken archief voor aanvang van de bewerking leerde namelijk dat er niet of nauwelijks uit het archief vernietigd was. Na selectie en vernietiging is uiteindelijk ongeveer dertig meter archief en twee meter fotoarchief overgebleven. Het is geordend volgens een aangepaste versie van het archiefschema dat door Van der Gouw voor waterschappen ontwikkeld werd. De aanpassing zit in het feit dat alle vergunningen in een eigen rubriek geplaatst zijn die aan het einde van de inventaris geplaatst is. Dit is gedaan omdat de vergunningen tamelijk complex van aard kunnen zijn met in een vergunning of ontheffing elementen uit meerdere taken van het waterschap. De vergun
ningen maken ongeveer een kwart van de omvang uit.
Goes, augustus 2004
Marc Immeker
Kathelijne Tiels
Jack Karelse
1. Aanwijzingen voor de onderzoekers
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
3. Gedeponeerde archieven
4. Foto's
Bijlage
Nadere toegang op de aan- en verkopen, ruilingen en erfpachten
3.1.1. Aankopen
3.1.2. Verkopen
3.1.3. Ruiling
3.1.4. Erfpachten
Kenmerken
Eiland:
Walcheren
Instelling:
1-1-1965, samengaan van Polder Walcheren (toegang 3000-3002) en de polders van Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuiden (toegang 3010-3025). Dit archiefbestand betreft 1975-1995, vervolg op toegang 3002).
Opheffing:
31-12-1995, opgegaan in Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE)
Vestigingsplaats:
Middelburg
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Opmerking:
Voor de periode 1965-1975 van Waterschap Walcheren zie toegang 3002
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
2004
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS