Uw zoekacties: Zelandia Illustrata, Deel IV (Portretten en personalia), 16e-20e eeuw
x297 Zelandia Illustrata, Deel IV (Portretten en personalia), 16e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

297 Zelandia Illustrata, Deel IV (Portretten en personalia), 16e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Met de beschrijving der portretten is de nieuwe catalogise ring der Zelandia Illustrata, waarvan ik het beheer voor bijna 40 jaar op mij nam, thans voltooid, iets meer dan een kwart eeuw, nadat het eerste deel (1931) verscheen. Sindsdien zijn in de drie verschenen delen ettelijke oneffenheden ontdekt; zij worden in de Addenda hierachter (p. 126-128) rechtgezet. Uiteraard zijn in die periode ook tal van aanwinsten verworven. Hen achter deze catalogus als supplement op te nemen is even in overweging genomen, maar even spoedig verworpen. Het leek beter daaraan t.z.t. een afzonderlijke publikatie te wijden; deze worde aan de zorg van mijn toekomstige opvolger aanbevolen.
Een enkel woord over de bewerking van dit deel. Opzet en indeling spreken voor zich zelf. Opgenomen zijn de portretten van diegenen, die in Zeeland zijn geboren, en van hen, die in een of ander opzicht voor het gewest van belang zijn geweest; de geboorte (plaats) in Zeeland is alleen dan vermeld, wanneer hun betrekking tot de provincie uit het verband niet bleek. De overgrote meerderheid der afbeeldingen wordt gevormd door gravures van diverse aard, daarnaast door tekeningen en foto's. Ten aanzien van deze laatste moge worden verwezen naar hetgeen hierover in de inleiding tot dl III is opgemerkt.
Bij de beschrijving is steeds naar de bekende werken van Muller en Van Someren (F. Muller, Beschrijvende catalogus van 7000 portretten van Nederlanders (Amsterdam 1853), hier afgekort: M, gevolgd door een getal); J. F. van Someren, Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders I-III (Amsterdam 1888-1891), hier afgekort: S, gevolgd door een getal) verwezen, waarbij daarin opgemerkte feilen zijn verbeterd. De namen der graveurs, schilders enz. zijn opgenomen in de orthografie der afbeeldingen; zij zijn in de index van namen in de gebruikelijke schrijfwijze weergegeven. Vermelding van de namen der afgebeelden is in deze index achterwege gelaten: men vindt deze toch alfabetisch gerangschikt in het corpus onder de nrs 161-960, voor de regerende vorsten chronologisch onder de nrs 1-160.
Catalogus
Kenmerken
Andere namen:
Historisch-Topografische Atlas "Zelandia Illustrata" (ZI) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), Deel 4
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Catalogus
Jaar bewerking:
1957, 2001
Titel publicatie:
Het eerste gedeelte (cat.nrs 1-982) is gepubliceerd als: W.S. Unger, Catalogus van de Historisch-Topografische Atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Vierde Deel: Portretten en personalia (Middelburg 1957)
Opmerking:
De meeste nummers uit deze verzameling zijn online te raadplegen via de zoekingang Beeldbank. Dit is echter niet bij de individuele beschrijvingen aangegeven.
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS