Uw zoekacties: Zelandia Illustrata, Deel III (Historie en leven), 16e-20e eeuw
x296 Zelandia Illustrata, Deel III (Historie en leven), 16e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

296 Zelandia Illustrata, Deel III (Historie en leven), 16e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het voor ruim 20 jaar gemaakte plan volgend, wordt hierbij het derde deel van de beschrijving van de atlas van het Zeeuwsch Genootschap den belangstellenden in Zeeuwse geschiedenis geboden. In trager tempo wel is waar, dan indertijd niet zonder naieviteit was gehoopt, maar het stemt toch tot voldoening dat ondanks vele andere werkzaamheden van den bewerker en de ongunst der tijden het voorlaatste deel het licht kan zien. Met het voorgenomen deel: Portretten en personalia hoop ik - ik hoop ten zeerste: met korter interval ! - mijn arbeid aan de Zelandia Illustrata te kunnen voltooien.
Het lijkt overbodig hier uitvoerig uiteen te zetten, hoe t.a.v. het onderhavige materiaal is gehandeld, maar geheel daaraan voorbij gaan is toch niet gewenst. De bespreking van het tweede deel van deze catalogus door R.D. Baart de la Faille in het Nederlandsch Archievenblad (1940/41, p. 96), waarin deze voor de artisticiteit bij het verzamelen een lans brak, deed een andere archivaris, mej. dr Kersbergen, de lof der Gruwelkamer (p. 147) - Faille's bête noire - zingen. Bij een topografische atlas, terecht, de nadruk leggend op zijn waarde niet als kunst-kabinet, maar als informatiebron voor heden en toekomst, pleitte zij tot voor het "sigarenzakje", als geen andere afbeelding ons is bewaard. De ramp van mei 1940 had haar, Rotterdamse, dergelijke stiefkinderen der atlas-beheerders doen waarderen, en als Middelburger kan ik daarin komen: met name de prentkaarten heb ik sindsdien aanmerkelijk hoger aangeslagen.
Voor het onderhavige deel echter komen deze kwesties minder in overweging dan bij de plaatsbeschrijving ; in ieder geval zijn de problemen ietwat anders. 'Sigaren-zakjes' hebben ook in dit deel enig nut gehad (zie cat.nr 1005), maar fotografieën en vooral de moderne reproducties in de geïllustreerde werken heb ik niet systematisch verzameld resp. met opzet niet opgenomen, al ben ik mij bewust mij hierdoor aan een beheerszonde te hebben schuldig gemaakt. Consequent ben ik ook al niet geweest: volkomen verworpen zijn foto's niet. Maar de ook door dr Kersbergen geconstateerde mindere houdbaarheid der moderne foto's heeft mij hiervan in toenemende mate afkerig gemaakt, en ook de kwaliteit van het papier der geïllustreerde bladen sla ik bij ondervinding niet bijzonder hoog aan. Ten aanzien van werken van wetenschappelijke aard weet de belangstellende de weg zelf wel te vinden ; anders reikt een bibliothecaris hem wel de hand.
Bij de beschrijving is t.a.v. die prenten, die in gecatalogiseerde verzamelingen-Frederik Muller, Atlas van Stolk-voorkomen, zekere soberheid betracht zowel als daarnaar steeds verwezen: 'H.' betekent dat het betreffende nummer voorkomt bij F. Muller, Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieprenten, zinneprenten en historische kaarten, 4 dln (Amsterdam 1863-1882), 'St.' betekent dat het wordt vermeld in de door G. van Rijn en C. van Ommeren bewerkte Katalogus van de Atlas van Stolk, 10 dln en register ('s-Gravenhage-Amsterdam 1895-1933). Prenten, die in onze verzameling alleen voorkomen, zijn meer uitvoerig beschreven. Voor het overige moge naar de inleiding op beide vorige delen worden verwezen.
Catalogus
Kenmerken
Andere namen:
Historisch-Topografische Atlas "Zelandia Illustrata" (ZI) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), Deel 3
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Catalogus
Jaar bewerking:
1950, 2001
Titel publicatie:
Het eerste gedeelte (cat.nrs 1-1083) is gepubliceerd als: W.S. Unger, Catalogus van de Historisch-Topografische Atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Derde Deel: Historie en leven (Middelburg 1950)
Opmerking:
Veel nummers uit deze verzameling zijn online te raadplegen via de zoekingang Beeldbank. Dit is echter niet bij de individuele beschrijvingen aangegeven.
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS