Uw zoekacties: Zelandia Illustrata, Deel II (Topografische prenten en teken...
x295 Zelandia Illustrata, Deel II (Topografische prenten en tekeningen), 16e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

295 Zelandia Illustrata, Deel II (Topografische prenten en tekeningen), 16e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Uitvoering gevend aan het werkplan, in de inleiding tot het eerste deel van deze catalogus uiteengezet, wordt thans het tweede deel den belangstellenden in Zeeuwsche topografie geboden. Waar de geschiedenis der verzameling vroeger reeds min of meer uitvoerig uiteen is gezet, kan dit voorwoord kort zijn; slechts enkele opmerkingen over de gevolgde werkwijze mogen hier volgen.
Gelijk van zelf spreekt is voor de algemeene indeeling het schema van dl. I gevolgd. Voor de monumenten enz. in iedere plaats is, al dan niet omlijnd door de vermelding van opschriften en paragrafen, in het algemeen de orde gevolgd, zooals die in de beschrijving der Voorloopige lijsten, opgemaakt door de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, is aangenomen, daar dit bij overeenstemming van studiedoel het meest praktisch leek. Toegevoegd is alleen een paragraaf Bedrijfsgebouwen, terwijl kasteelen en buitenplaatsen achter woonhuizen zijn gebracht in plaats van bij verdedigingswerken (met uitzondering van Rammekens).
Bij de beschrijving is de chronologische volgorde aangehouden; werd geen jaartal op de afbeelding aangetroffen, en was uit auteursnaam of herkomst uit geïllustreerd werk voor den min of meer ingewijde geen dateering aannemelijk te achten, dan is het approximatief jaartal tusschen haakjes bijgevoegd. Immers, de tijden van teekenaars en graveurs zijn belanghebbenden wel bekend, en de verschijningsjaren der werken, waaruit de prenten zijn genomen, in iedere bibliografie te vinden: Speculum Zelandiae, het worde ten overvloede vermeld, verscheen in het midden der 17e eeuw, Comitatus Zelandiae, zijnde een onderdeel van het Thooneel der steden ende sterckten van 't Vereenight Nederlandt, in 1674, Smallegange's Cronijk van Zeeland zag in 1696 het licht, de Tegenwoordige Staat, het Kabinet van Nederlandsche gezigten (ook als Atlas van Zeeland uitgegeven) omstreeks het midden, Bachiene's Vaderlandsche Geographie tegen het einde der 18e eeuw.
Of de ontelbare reproducties van fotografie├źn, in moderne periodieken en boekwerken verschenen, zouden worden opgenomen, heeft een punt van overweging uitgemaakt. Na rijp beraad besloot ik deze rudis indigestaque moles buiten de verzameling te houden. De belangstellende in Zeeuwsche topografie raadplege, naast deze catalogus, dan ook voor den tegenwoordigen tijd werken als Zeeland in Beeld en dergelijke op zijn studeertafel.
Bij gravures zijn de maten genomen binnen den spiegel, bij teekeningen binnen de omlijning of anders van het blad. De oorspronkelijke onderschriften zijn zooveel mogelijk tusschen aanhalingsteekens weergegeven.
Kenmerken
Andere namen:
Historisch-Topografische Atlas "Zelandia Illustrata" (ZI) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), Deel 2
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Catalogus
Jaar bewerking:
1940, 2001
Titel publicatie:
Het eerste gedeelte (cat.nrs 1-2307) is gepubliceerd als: W.S. Unger, Catalogus van den Historisch-Topografischen Atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Tweede Deel: Topografische prenten en teekeningen (Middelburg 1940).
Opmerking:
Veel nummers uit deze verzameling zijn online te raadplegen via de zoekingang Beeldbank. Dit is echter niet bij de individuele beschrijvingen aangegeven.
Inzage:
Studiezaal; deels online (zie opmerking)
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS