Uw zoekacties: Veilingsvereniging Zuid-Beveland (VVZB), 1904-1985
x283 Veilingsvereniging Zuid-Beveland (VVZB), 1904-1985 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

283 Veilingsvereniging Zuid-Beveland (VVZB), 1904-1985 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1904 hield de heer Knipping uit Elst op uitnodiging van de afdeling Goes en omstreken van de Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde een lezing over het oprichten van fruitveilingen. Ondanks het feit dat de lezing niet druk bezocht werd, namen enkele aanwezigen achteraf het initiatief tot het oprichten van een eigen veiling te Goes. Op 19 april 1904 werd de het bestuur van de nieuwe vereniging gekozen en op 3 mei 1904 werd de eerste algemene vergadering gehouden (inv.nr 12). De eerste directeur was H.A. Hanken, directeur van de Maatschap De Wilhelmanpolder.
De vereniging huurde in het eerste jaar van haar bestaan een pakhuis aan de Wijngaardstraat te Goes (inv.nr 192). In 1907 stelde de Gemeente Goes een nieuw gebouwd lokaal in de tuin van de Korenbeurs aan de Markt beschikbaar, toegankelijk via de Stalstraat, waarbij de veilingen in de Korenbeurs zelf konden worden gehouden. Later werd ook nog een pakhuis aan de andere zijde van de Stalstraat gehuurd.
In 1917 werd van de Staatsspoorwegen een perceel grond aan de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal in erfpacht verkregen. De grond was oorpronkelijk eigendom geweest van het Burgerlijk Armbestuur van Goes en was door bemiddeling van de directeur van de NV Spoorwegmaatschappij Zuid-Beveland aan de spoorwegen verkocht. Hier realiseerde de vereniging de eerste nieuwe veiling, bestaande uit een neerzetruimte, een afmijnlokaal en een kantoor, naar een ontwerp van de Goese stadsarchitect F.G.C. Rothuizen (1881-1954). Op de gevel aan de stationszijde was in een tegeltableau de naam "Veilingsvereeniging Zuid-Beveland" aangebracht. Het complex werd op 20 augustus 1917 officieel in gebruik genomen. In 1919, bij de aanleg van de naastgelegen wijk 'Nieuw Goes', kwam de weg langs de veilinggebouwen parallel aan het spoor gereed, waaraan een jaar daarvoor de naam Terwelstraat was gegeven. Met ingang van 1 december 1969 werd de naam Terwelstraat gewijzigd in Wulfaertstraat.
In 1921 werd de neerzetruimte uitgebreid en in de daarop volgende jaren kwamen diverse nieuwe gebouwen op het terrein gereed: een woning (1924), een emballageloods (1930, verplaatst 1936, vergroot 1938), een koelhuis (1935, op de hoek met het Stationsplein, met op de gevel "Koelhuis Zuid-Beveland"), een pakstation (1936) en een houten barak (1949). De koelcapaciteit werd in 1947 nog uitgebreid met de aankoop van de nabijgelegen gebouwen van de Coöperatieve Melkfabriek te 's-Heer Arendskerke, daarvoor eigendom van de NV Zeeuwsche Appelstroopfabriek en Drogerij, dat gedeeltelijk als koelruimte werd ingericht. In 1951 werd ook het andere gedeelte van koelcellen voorzien.
In 1957 werd besloten tot de bouw van een nieuw veilingcomplex aan de overzijde van de spoorlijn op een terrein wat aanvankelijk nog werd aangeduid als "De Poel", maar wat later bekend zou staan als de Fruitlaan in de uitbreidingswijk Goes-Zuid. De eerste paal werd op 1 juli 1959 geslagen en het complex kon in 1961 in gebruik worden genomen. In de jaren zeventig en tachtig werden de gebouwen regelmatig verhuurd voor grote evenementen zoals Indoor Zeeland en Expo Goes. Op 5 april 1982 werden twee opslagloodsen aan de Fruitlaan door brand verwoest.
Reeds in de jaren 1956-1959 werkte de vereniging samen met de Coöperatieve Vereniging Walcheren. Vanaf 1973 (1977) werkte zij intensiever samen met die van Krabbendijke. Op 1 januari 1979 fuseerden de vier Zeeuwse fruitveilingen tot een samenwerkingsverband met de naam Centrale Tuinbouwveiling Zeeland B.A. (inv.nrs 1-1a). Op vrijdag 31 juli 1987 werd voor de laatste keer aan de Fruitlaan geveild, daarna vonden de veilingen plaats in het nieuwe complex in Kapelle.
De veilinggebouwen aan de Fruitlaan werden, op de koelhuizen na, gesloopt en gebruikt voor de bouw van het nieuwe Agrarisch Opleidings Centrum (AOC). In september 1990 werden ook de veilinggebouwen aan de Wulfaertstraat gesloopt; op het terrein verrees een belastingkantoor. In 2004 werden de laatste koelhuizen in Goes-Zuid gesloopt om plaats te maken voor het Stationspark.
Het archief is op 25 april 1986 naar het Rijksarchief in Zeeland overgebracht. Van de financiële administratie is alleen het jaar 1977 overgenomen. Tijdens de inventarisatie zijn dubbele exemplaren van jaarrekeningen e.d. vernietigd.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Veilingsvereniging Zuid-Beveland (VVZB), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, VVZB, inv.nr(s) ...
Literatuur
Plaatsingslijst
Kenmerken
Datering:
1904-1985
Andere namen:
Veilingvereniging Zuid-Beveland (VVZB), veiling Goes
Vestigingsplaats:
Goes
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
14 meter
Jaar bewerking:
1986
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS