Uw zoekacties: Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers Zeeland, (1971) 1976-1984
x268 Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers Zeeland, (1971) 1976-1984 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

268 Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers Zeeland, (1971) 1976-1984 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers Zeeland werd op 19 augustus 1976 opgericht (inv.nr 182). Deze oprichting is tot stand gekomen door de inzet van initiatiefgroepen, vertegenwoordigers van provincie en gemeenten, Stichting Zeeland en buitenlandse werknemers. De Stichting stelde zich ten doel de buitenlandse werknemers in de ruimste zin te laten deelnemen in de Zeeuwse samenleving; daarnaast de Zeeuwse samenleving voor te lichten over sociale culturele en godsdienstige achtergronden van de buitenlandse werknemers. Zij trachtte dit doel te realiseren door de volgende middelen (inv.nr 512):
- Groepswerk, waaronder de organisatie van sociaal-kulturele ak-tiviteiten en cursussen en de exploitatie van gemeenschapscentra; een en ander ter versterking van het zelfbewustzijn en de zelfstandigheid van de buitenlander
- Informatie en voorlichting, zowel ten aanzien van de Nederlandse samenleving in brede zin als met betrekking tot voorkomende individuele knelpunten. Zo mogelijk vindt steeds doorverwijzing plaats naar Nederlandse (hulpverlenings)instanties
- Overleg met instellingen en diensten op sociaal, cultureel, recreatief en ander terrein ten aanzien van de belangen van de buitenlander
- Opzetten en stimuleren van nieuwe initiatieven waar nodig.
De Stichting werd gefinancierd door subsidies van het Ministerie van CRM, later WVC, verscheidene Zeeuwse gemeenten en het bedrijfsleven in Zeeland. Het bestuur van de Stichting werd dan ook gevormd uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, gemeenten, overheid en mensen op persoonlijke titel. De buitenlanders zelf werden als vanzelfsprekend ook vertegenwoordigd. Buiten de beroepskrachten bij de Stichting zette een groot aantal vrijwilligers, verspreid over geheel Zeeland, zich in ten behoeve van buitenlandse werknemers en hun gezinnen. Vanaf 1980 is een pessimistische toon in de jaarverslagen te bespeuren (inv.nrs 185-186). De voorzitter P.Th. Apers spreekt in het jaarverslag 1980 van "een gebrek aan geld en mankracht" en in dat van 1981 van "vele in- en externe problemen". Uiteindelijk blijken de interne problemen de doorslag te hebben gegeven (inv.nr 357). Op de bestuursvergadering van 30 augustus 1983 wordt besloten tot het instellen van een liquidatiebestuur. Deze liquidatie is op 1 april 1984 voltooid.
De archieven van de stichting zijn in november 1983 naar het Rijksarchief Zeeland overgebracht. In maart 1984 volgde een aanvulling inzake de liquidatie van de Stichting. Het archief was voornamelijk geborgen in ordners en dossiers. Daarnaast bevonden zich in dozen talloze stukken. In het archief is tot nu toe niet vernietigd. Wanneer het Rijksarchief over enkele jaren de definitieve inventarisatie ter hand zal nemen, is de vernietiging van met name de bijlagen tot de bankboeken onvermijdelijk. Ook bevinden zich in het archief verschillende dubbele series van vergaderingen van de Stichting. De archiefbescheiden van de verschillende initiatiefgroepen, die van voor 1976 dateren, zijn als retroacta te beschouwen. In het archief van de Stichting bevinden zich ook bescheiden van de heer A. Hassani Idrissi als voormalige werknemer bij de Stichting Opvang en Begeleiding van Buitenlandse Werknemers te Dordrecht. Deze heeft hij waarschijnlijk bij zijn vertrek uit Dordrecht meegenomen en gebruikt bij zijn dienstbetrekking in Zeeland. Deze stukken zullen bij een definitieve inventarisatie in een aparte rubriek moeten worden ondergebracht.
De volgende inventarisnummers zijn in overleg met de inbewaargever in 1990 vernietigd: 19-50, 56, 59a, 59b, 71-78, 99, 101, 113, 116, 118-120, 124-126, 132-135, 146, 151, 155, 161, 170, 246, 249, 255, 257, 259-260, 330, 339, 341, 345, 352-356, 358-360, 385, 407, 472-474, 504-505, 508.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers Zeeland (SWBWZ), inv.nr(s)..., daarna verkort als: ZA, SWBWZ, inv.nr(s)...
Plaatsingslijst
Kenmerken
Datering:
(1971) 1976-1984
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
13 meter
Jaar bewerking:
1985
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS