Uw zoekacties: Vereniging Het Groene Kruis Zeeland, 1906-1974
x264 Vereniging Het Groene Kruis Zeeland, 1906-1974 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

264 Vereniging Het Groene Kruis Zeeland, 1906-1974 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De benaming ‘Het Groene Kruis’ werd in de regel gebruikt door kruisverenigingen die zich ‘algemeen’ noemden. Men stelde zich open voor allen, zonder onderscheid naar persoon, politiek, kleur of religie. De katholieke zuil had ‘Wit-Gele Kruis’-verenigingen en de protestantse zuil ‘Oranje-Groene Kruis’-verenigingen.
De Vereniging Het Groene Kruis gevestigd te Domburg, is op 8 juni 1909 opgericht (inv.nr 1). De statuten zijn twee jaren later bij Koninklijk Besluit van 19 juni 1911, nr 72 goedgekeurd. Ingezetenen van de gemeenten Domburg, Aagtekerke en Oostkapelle konden tegen betaling lid worden van de vereniging.
De Vereniging stelde zich ten doel:
- het verlenen van hulp bij epidemieën en gewone ziektegevallen
- het helpen bevorderen van de algemene gezondheidsbelangen
- het nemen van maatregelen ter voorkoming van ziekten
- de bestrijding van tuberculose als volksziekte
Op 1 januari 1967 is de vereniging gefuseerd met de Vereniging tot Christelijke Wijkverpleging Domburg-Aagtekerke te Domburg en de Vereniging Het Groene Kruis te Aagtekerke. De nieuwe naam luidde vanaf deze tijd Vereniging Het Groene Kruis Domburg-Aagtekerke. Deze vereniging is op haar beurt op 1 januari 1975 gefuseerd met de toen gevormde Kruisvereniging Platteland Walcheren.
Als gevolg van de beschieting van Domburg op 1 november 1944 zijn er uit de periode vóór 1945 vrijwel geen archiefstukken bewaard gebleven. De voormalige secretaris van de vereniging droeg het archief op 5 maart 1980 aan het Rijksarchief in Zeeland over.
De archieven van de hogere organen van het Groene Kruis in Zeeland zijn - samen met de archieven van provinciale organen van andere kruisverenigingen en aanverwante organisaties - overgedragen aan het Gemeentearchief Goes.
De archieven zijn openbaar. Bij verwijzing naar de archieven zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archieven Vereniging Het Groene Kruis, Zeeuwse organen, inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Groene Kruis Zeeland, inv.nr(s) ...
Kenmerken
Datering:
1906-1974
Andere namen:
Groene Kruis Zeeland, Zeeuwse organen: Vereniging Het Groene Kruis Domburg, Vereniging Het Groene Kruis Domburg-Aagtekerke, Vereniging Het Groene Kruis Middelburg, Vereniging Het Groene Kruis Koudekerke, Vereniging Het Groene Kruis Veere-Gapinge
Toegankelijk:
In bewerking (zie opmerking)
Beschrijving:
Verzamelinventaris van de archieven van de organen van de Vereniging Het Groene Kruis in de provincie Zeeland
Opmerking:
De nummering van de stukken is nog voorlopig en hiermee kunnen de stukken nog niet via het geautomatiseerde aanvraagsysteem in de studiezaal van het Zeeuws Archief aangevraagd worden. In overleg met de studiezaalmedewerkers kunnen de stukken per archiefvormer of per stuk wel handmatig aangevraagd worden.
Omvang:
1,5 meter
Jaar bewerking:
1985, 1997, 1998, 1999, 2010, 2015
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS