Uw zoekacties: Rijks Hogere Burgerschool (RHBS) te Vlissingen, 1932-1968
x259 Rijks Hogere Burgerschool (RHBS) te Vlissingen, 1932-1968 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

259 Rijks Hogere Burgerschool (RHBS) te Vlissingen, 1932-1968 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 8 september 1908 opende in Vlissingen een Hogere Burger School (HBS) in het gebouw van de Openbare ULO-school aan de Kleine Kerkstraat. Het was een gemeentelijke school met 3-jarige cursus die dankzij een subsidie van het Rijk kon worden opgericht.
Met ingang van 1 september 1918 werd de gemeentelijke HBS overgenomen door het Rijk (KB 21-8-1918) en omgevormd tot een HBS met 5-jarige cursus.
Hiervoor was een nieuw gebouw noodzakelijk, waarvan de bouw in december 1922 werd aanbesteed. Op 27 november 1924 kon het nieuwe gebouw aan de Brouwenaarstraat 2 in gebruik worden genomen en op 17 januari 1925 werd het officieel geopend. Het gebouw bleef tot 1991 in gebruik; vanaf 1995 is hierin het Theo van Doesburgcentrum gevestigd.
Met ingang van 1 augustus 1968 fuseerde de RHBS met de Openbare ULO-school tot de Rijksscholengemeenschap (RSG) Scheldemond. Later volgden nog verdere fusies tot het huidige Scheldemond College.
De correspondentie met de bijbehorende toegangen over de periode 1932-1968 werd bij akte van 18 februari 1985 door de rector van de Rijksscholengemeenschap Scheldemond overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1985.16). De notulen van de lerarenvergaderingen van de RHBS over 1937-1961, die bij een bezoek van medewerkers van het Rijksarchief aan de RHBS op 20 november 1984 waren aangetroffen, werden niet in de overdracht betrokken. Programmaboekjes vanaf 1909 en leerlingenkaarten vanaf 1947 werden op nadrukkelijk verzoek van het bestuur van de scholengemeenschap uitgezonderd van overdracht. Volgens de PZC van 21 september 1967 naar aanleiding van de voorbereiding van het 60-jarig jubileum zijn "in de oorlogsdagen [...] alle papieren verloren gegaan"; ook de jubileumboeken bevatten vermeldingen in deze richting.
De aanvang van de serie correspondentie op 1 september 1932 (toen een nummering begon die tot in 1956 werd voortgezet) hangt samen met het aantreden van dr H. de Noo Bzn als directeur van de RHBS in Vlissingen. Hij was daarvoor directeur van de RHBS in Zierikzee geweest. De serie correspondentie eindigt eind december 1968, als de RHBS net vijf maanden als Rijkscholengemeenschap Scheldemond functioneert. Latere overdrachten van archief van de Rijksscholengemeenschap Scheldemond hebben niet plaats gehad, het archief van de school vanaf 1969 bevindt zich nog ter plaatse.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief RHBS Vlissingen, inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, RHBS Vlissingen, inv.nr(s) ...
Literatuur:
- Vlissingsche Courant, 9-9-1908, 6-6-1918, 28-8-1918
- PZC, 21-9-1967, 16-9-1968
- G. Nijssen, P. Onvlee, Scholen van het rijk. Geschiedenis van de Rijksscholen in Nederland 1864-1992 (Den Haag 1992) 233
- A.J.L. Osté e.a., Rijksscholengemeenschap 'Scheldemond' Vlissingen 1908-1983 (Vlissingen [c. 1983]) [brochure, 40 p.]
- A. de Bruijne e.a. (red.), Scheldemond weerspiegeld. Vlissingen 1908-1992 (Vlissingen 1992)
- E. De Vriend-de Jong (red.), 100 jaar Scheldemond (Vlissingen 2008)
Kenmerken
Datering:
1932-1968
Andere namen:
Rijks Hogere Burger School, Rijks HBS, vanaf 1 augustus 1968 Rijksscholengemeenschap (RSG) Scheldemond
Vestigingsplaats:
Vlissingen
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
2,5 meter
Jaar bewerking:
1985
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS