Uw zoekacties: Godshuizen Middelburg 1343-1574, Charters, 1343-1574
x24.2 Godshuizen Middelburg 1343-1574, Charters, 1343-1574 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

24.2 Godshuizen Middelburg 1343-1574, Charters, 1343-1574 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De beschrijving der regesten is geheel volgens de regels der Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven geschied. Voor de herleiding van datums in verband met den gebezigden jaarstijl, waarvoor deze archieven zelf slechts enkele aanwijzingen bevatten, moest dikwijls ook weer de hulp van mr. Fruin worden ingeroepen. Naar hetgeen deze omtrent de in Zeeland gebruikelijke jaarstijlen verzamelde, zijn die datums zoo goed mogelijk vastgesteld. Waar, zoo door vermelding in het charter van de namen der schepenen, die de oorkonden zegelden, als door den ongeschonden toestand der zegels zelf en hunne leesbaarheid, de namen der zegelaars duidelijk bleken, zijn zij onder de regesten vermeld; in twijfelachtige gevallen, die zich zoo vaak bij deze aangelegenheid voordoen, scheen het beter d. o. t. niets te vermelden. Omtrent de juiste beteekenis van woorden, die in vele oorkonden als toevoegsels aan de namen voorkomen en zoowel een bij- of toenaam als een bedrijf kunnen aanduiden, is door mij geene beslissing genomen. Het blijkt uit deze stukken zelf toch, dat het gebruik van het lidwoord de *  daaromtrent niets mag beslissen. Alleen wanneer het ontwijfelbaar bleek, dat een bedrijf bedoeld werd, is dit als zoodanig in het regest vermeld, maar in alle andere gevallen zijn deze quaestieuze woorden letterlijk van de stukken overgenomen en zonder hoofdletter geschreven, daarbij dus in het midden latende, of zij een gedeelte van den naam bevatten of een bedrijf aanduiden.
De charters en papieren, beschreven in de Regestenlijst, zijn ieder afzonderlijk met de zegels naar boven in een papieren zakje gestoken, waarvoor zooveel mogelijk van zakjes van gelijke grootte is gebruik gemaakt. Het nummer is op een gedrukt etiquet in den rechterbovenhoek van het zakje aangebracht. de bewaring geschiedt verder in bordpapieren doozen, waarin de zakjes met charters geplaatst zijn in volgorde van de nummering en met de opening naar boven, zoodanig dat zij elkander onderling steunen. Ongeveer 70 charters konden op die wijze in ééne doos geborgen worden. Deze manier van bewaring heeft het voordeel, dat de zegels niet gedrukt worden, maar vrij hangen, en bij het zoeken naar een nummer, dat heel gemakkelijk gaat, de andere charters nagenoeg in rust blijven.
1. Bijlage: Toelichtingen bij de alphabetische indices
Inventaris
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 647
Kenmerken
Andere namen:
Bestuur der Godshuizen te Middelburg
Vestigingsplaats:
Middelburg
Toegankelijk:
Regestenlijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Opmerking:
In deze toegang zijn alle charters en losse stukken uit de periode 1343-1574 uit het archief van de Godshuizen Middelburg 1343-1574 gebundeld. Deze stukken zijn kort beschreven in de inventaris van het archief (toegang 24.1), maar tevens vervaardigde de inventarisator hiervan korte inhoudsopgaven (regesten). Deze regesten publiceerde hij in een regestenlijst die als bijlage bij de inventaris fungeerde (pagina 285-448). Het daarin vermelde regestnummer (1-633) dient tevens als nummer voor de registratie en opvraging van deze stukken, vandaar dat het noodzakelijk was deze charters en losse stukken tot dit afzonderlijke bestand te maken, en deze regestenlijst als afzonderlijke toegang daarop te presenteren.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
633 regesten
Jaar bewerking:
1907
Titel publicatie:
C. de Waard, De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg. Inventaris van de oude archieven 1343-1812 (Middelburg 1907) 1-37, 285-552
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS