Uw zoekacties: Charters betreffende Zeeland [1], 1489-1789
x231 Charters betreffende Zeeland [1], 1489-1789 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

231 Charters betreffende Zeeland [1], 1489-1789 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1971 droeg de Stichting Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) een verzameling charters over aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1971.80). Deze overdracht vond plaats, nadat drs. H. Bordewijk - destijds chartermeester bij het Rijksarchief in Zuid-Holland - een inventaris had opgemaakt van de omvangrijke charterverzameling van het CBG. Gezien het diverse karakter van deze collectie besloot het bestuur van het CBG de charters volgens het geografische principe in bewaring te geven aan de verschillende archiefdiensten. Eigendom van de instellingen zouden de charters pas worden nadat er een regestenlijst was opgemaakt.
Bij de overdracht aan het Rijksarchief in Zeeland werd een voorlopige inventaris opgesteld op basis van de nummering van Bordewijk. Deze voorlopige lijst probeerde nog enig recht te doen aan de samenhang, die bestond tussen enkele afzonderlijke groepen charters binnen dit in het algemeen zeer uiteenlopende materiaal (zie bijvoorbeeld bijlage II no. 8, met 37 charters van de aan elkaar verwante families Van Orleans, De Witte en De Huibert). Deze voorlopige nummering kwam de duidelijkheid niet ten goede, nog afgezien van het feit dat het verband tussen de verschillende charters dubieus is. Om problemen bij de raadpleging te voorkomen werd nu gekozen voor een ontsluiting, ordening en berging volgens regestnunmer, omdat er geen oorspronkelijke orde te herstellen viel. Wel werd een concordans samengesteld (zie bijlage), met daarin opgenomen de regestnummers, de nummers van de voorlopige inventaris en van Bordewijk.
Het inv.nr 6 (Bordewijk nr 325) droeg men destijds niet over aan het Rijksarchief in Zeeland, aangezien deze charters betrekking hadden op plaatsen in Zuid-Holland. De anonieme aantekening over de Middelburgse wisselbank (1 stuk, inv.nr 13, Bordewijk nr 437) werd opgenomen in de handschriftenverzameling van het Rijksarchief in Zeeland, inv.nr 900 (stukken betreffende de wisselbank van Middelburg). Het onder inv.nr 17 (Bordewijk nr 379) genoemde stuk is niet aangetroffen. In plaats daarvan werd de aanstelling van de kadet Cornelis de Gijselaar als vaandrig door de Gecommitteerde Raden van Holland gevonden. Dit stuk is niet in de huidige regestenlijst opgenomen, maar weer overgedragen aan het CBG. Wat de regesten zelf betreft werd gekozen voor uitgebreide regesten, met daarin opgenomen alle voorkomende toponymen. Alleen bij nog steeds bestaande plaatsen en gemeenten werden de namen aangepast aan de moderne spelling. Daarnaast vindt men in de regesten de namen van de personen die met de rechtshandeling te maken hadden. Niet opgenomen werden de namen van de eigenaren of bewoners van de belendende percelen. De transfixen werden opgeborgen op het jongste nummer. Dit houdt in dat men de reg.nrs 2, 4, 5 en 6 aan moet vragen via reg.nr 7 en reg.nr 63 via reg.nr 64.
Bijlage: Concordantie
Regestenlijst
68 1708 april 20
Burgemeester en schepenen van de stad en het ambacht van Axel en Terneuzen verklaren, dat voor hen verschijnt Gulliaame Alvarez, griffier van Terneuzen, als procurator en uitvoerder van twee notariële minuten. In de eerste d.d. 1 maart 1708 verklaart Johannes Zu-necq, notaris en residerende te Bergen op Zoom, dat juffrouw Madaleena Stavenisse, weduwe van heer Cornelis Steenput, wonende te Steenbergen, gemachtigd heeft heer Alvaris, griffier te Terneuzen om namens haar voor de schepenen van Terneuzen aan mr. Pieter van Gelre, oud-burgemeester van Zierikzee, alle tienden te verkopen die ze daar heeft met haar zuster juffrouw Joanna Stavenisse, gelegen in verschillende polders bij Terneuzen voor de som van 1000 pond Vlaams. Getuigen zijn : Cristiaen Brede en Jan de Get, burgers van Bergen op Zoom.
In de tweede d.d. 13 maart 1708 verklaart notaris Cornelis Hayman, residerende te Zierikzee, dat Joanna Stavenisse, ongehuwd minderjarig dochter en wonende te Steenbergen, gemachtigd heeft heer Alvaris, griffier te Terneuzen, om namens haar aan mr. Pieter van Gelre, oud-burgemeester van Zierikzee, de tienden te verkopen, die ze samen met haar zuster Magdaleena bezit in Terneuzen, gelegen in de Willemskerkepolder, de Vlooswijkpolder, de Selippenpolder, de Catspolder en in het"Kerckenhoeckje". Getuigen : Steven Danen en Heijndrich Woutelaer.Na betaling van de koopsom neemt mr.Pieter van Gelre de voornoemde tienden in eigendom.
- Oorspr., het zegel van de oorkonder is verloren.
Kenmerken
Datering:
1489-1789
Andere namen:
Verzameling charters betreffende Zeeland, afkomstig van het Centraal Bureau voor Genealogie
Toegankelijk:
Regestenlijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
89 charters
Jaar bewerking:
1982
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS