Uw zoekacties: Verzameling Afschriften en Regesten R. Fruin, 14e-20e eeuw
x230 Verzameling Afschriften en Regesten R. Fruin, 14e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

230 Verzameling Afschriften en Regesten R. Fruin, 14e-20e eeuw ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1901 verscheen van de hand van Robert Fruin, rijksarchivaris in de provincie Zeeland (1894-1910) de inventaris van het archief van de O.L.V. Abdij te Middelburg (R. Fruin, Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg ('s-Gravenhage 1901)). Zoals bekend is een gedeelte van dit archief, met name de losse stukken en delen (waaronder het cartularium), tijdens de brand als gevolg van het bombardement van Middelburg in 1940 verloren gegaan (de verloren gegane nummers zijn in de inventaris doorgehaald; men lette echter op die oorkonden, die in het afschrift van het cartularium zijn opgenomen (vgl. de concordans)). Ook een aantal charters hebben deze ramp niet overleefd.
Is de inhoud van de delen, bijvoorbeeld manualen, niet meer te achterhalen, de inhoud der charters is ons, zij het in beperkte zin, bekend middels de bij de inventaris opgenomen regestenlijst; in een aantal gevallen zijn de nu verloren bescheiden voor 1940 in druk verschenen.
De hierna beschreven verzameling bevat afschriften, uittreksels en regesten van de hand van Fruin, die hij t.b.v. zijn inventarisatie vervaardigde. Dit blijkt ook meermalen uit de noten bij zijn inleiding. Deze verzameling bevond zich in een portefeuille, die in één der depots van het Rijksarchief in Zeeland werd aangetroffen. Een gedeelte van de in de verzameling opgenomen stukken was destijds al in druk verschenen. Van één der charters uit het archief der Abdij, die Fruin afschreef, is het origineel verloren gegaan, zodat de inhoud nu alleen via dit afschrift bekend is (inv.nr 409 = reg.nr 364). Bij de beschrijvingen wordt, indien mogelijk, aangegeven waar de bronnen zich bevinden of waar het desbetreffende stuk is uitgegeven. De afschriften, voorzien van verbeteringen/aanmerkingen van Fruin, zijn alle ongedateerd, maar mogen in de periode (1894)-1899-1900 geplaatst worden.
Verschillende gegevens werden door Fruin gebezigd voor de bijlagen bij zijn inleiding. Onder meer is dit het geval met de in bijlage II vermelde bescheiden. Deze stukken zijn in de Acta Sanctorum (lunius I, blz.. 968-981) opgenomen. Dit gedeelte van de Acta Sanctorium is - in foto-reproductie - opgenomen in het Aanhangsel bij deze inventaris. Over de inventarisatie als zodanig kunnen geen gegevens verstrekt worden aangezien zowel de particuliere stukken van Fruin als het archief van het rijksarchief in 1940 verloren gingen (VROA 1960, blz. 79).
Voor meer informatie omtrent de Abdij zij de onderzoeker ook verwezen naar de catalogus van de tentoonstelling "Abdij van Middelburg" (1973). De lijst van tentoongestelde stukken is eveneens in het Aanhangsel opgenomen (van deze tentoonstelling is ook materiaal aanwezig in de "Verzameling documentatie- en reproductiemateriaal van tentoonstellingen, gehouden in het Rijksarchief in Zeeland, 1966-1981", inv.nr 26). Verder bevindt zich in het Aanhangsel een transcriptie van de inventaris van stukken, die na het verdrijven van de monniken uit de Abdij in 1574 door hen waren meegenomen naar het moederklooster, de St. Michaelsabdij te Antwerpen.
In mei 1940 is, zoals gezegd, ook het cartularium van de abdij verloren gegaan (inv.nr 33). Gelukkigerwijs is hiervan een afschrift overgeleverd in de z.g. verzameling Verheye Van Citters (inventaris: K. Heeringa, 'De Verzameling Verheye Van Citters', in: VROA 40 (1917), p. 257-311, inv.nr 35c. Volgens mondelinge mededelingen van dr. J. Kruisheer, bewerker van het oorkondenboek van Holland en Zeeland, is het afschrift, zeer nauwgezet het origineel gevolgd). Dit afschrift is door J. Verheye Van Citters na 6 juli 1775 vervaardigd. Op die dag kreeg hij namelijk toestemming om het originele cartularium uit het archief van de Rekenkamer (na de confiscatie van de abdij goederen in 1574 was het archief van de abdij bij de Rekenkamer gedeponeerd) ter copiering mee te nemen. Blijkens een aantekening van Verheye op de laatste pagina van het afschrift heeft hij nog datzelfde jaar zijn werk voltooid. Van dit afschrift is ook een fotocopie op de studiezaal geplaatst.
Inventaris
Kenmerken
Omvang:
0,1 meter
Jaar bewerking:
1981
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Beschrijving:
Verzameling afschriften en regesten van R. Fruin, vervaardigd ten behoeve van de inventarisatie van het archief van de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg en concordans op het cartularium van de Abdij
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS