Uw zoekacties: Nederlandsch Zendelinggenootschap, Afdeling Walcheren, 1840-1940
x223 Nederlandsch Zendelinggenootschap, Afdeling Walcheren, 1840-1940 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

223 Nederlandsch Zendelinggenootschap, Afdeling Walcheren, 1840-1940 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Nederlandsch Zendelinggenootschap werd op 19 december 1797 te Rotterdam opgericht. Doel was de 'voorplanting en bevordering van het Christendom, bijzonder onder de heidenen' te bevorderen. De leden dienden een verklaring met deze strekking bij hun intrede te ondertekenen. Tevens moesten zij zich onthouden van elke actie die gericht zou zijn tegen de orde in de kerk of in de staat. Het genootschap gaf een jaarboek (Mededeelingen ...) uit.
Over de oprichting van de Afdeling Walcheren is, voor zover bekend, geen materiaal voorhanden, evenmin als over de opheffing. Blijkens het jaarverslag van 1902 omvatte de afdeling geheel Walcheren. Als titel werd trouwens ook 'Middelburg-Vlissingen en omstreken' gevoerd. Al in 1835 is sprake van een 'Middelburgse' afdeling van het Nederlandsch Zendelinggenootschap als deze samen met de Afdeling Middelburg van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een zondagsschool in Middelburg opricht, waarvan het archief afzonderlijk is beschreven.
Inkomsten verkreeg men door collectes. De eerste rekening en verantwoording dateert van 1840, afgelegd in 1841 door J. Borsius. In 1902 beschikte het genootschap over tachtig leden en begunstigers.
Binnen de afdeling functioneerde ook de Vrouwenhulpverlening te Middelburg. Deze kreeg geldelijke steun van de afdeling tot haar opheffing in het najaar van 1940.
Het archief is afkomstig uit de boedel van M. van Empel. In 1983 zijn de stukken geschonken aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1983.30).
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Nederlandsch Zendelinggenootschap, Afdeling Walcheren (Ned. Zend.gen. Walch.), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Ned. Zend.gen. Walch., inv.nr(s) ...
Kenmerken
Datering:
1840-1940
Andere namen:
Nederlands Zendelinggenootschap
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,1 meter
Jaar bewerking:
1983
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS