Uw zoekacties: Provinciale Zeeuwse Archeologische Commissie, (1926) 1936-1964
x211 Provinciale Zeeuwse Archeologische Commissie, (1926) 1936-1964 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

211 Provinciale Zeeuwse Archeologische Commissie, (1926) 1936-1964 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Zeeuwse Archeologische Commissie werd ingesteld bij besluit van Provinciale Staten van Zeeland van 3 januari 1936 (nr 142). De verordening voor deze commissie was op 25 juli 1935 nr 14 door de Staten vastgesteld. De goedkeuring kwam bij Koninklijk Besluit van 20 december 1935 (nr 36). Bij besluit van 21 december 1962 (nr 42) werd de verordening gewijzigd.
In 1962 vond er overleg plaats tussen de commissie en het dagelijks bestuur van de Culturele Raad. Op 27 november 1962 resulteerde dit in een overeenkomst waarbij onder meer werd bepaald dat de commissie voortaan als subcommissie van de Culturele Raad zou kunnen fungeren. Het secretariaat zou dan eveneens bij de Culturele Raad berusten. Het bestuur stelde Gedeputeerde Staten derhalve voor de commissie op te heffen. Gedeputeerde Staten namen dit voorstel over en verzochten bij brief van 28 februari 1964 (nr 2868/236) aan Provinciale Staten conform het voorstel te besluiten. In de vergadering van 17 april 1964 (besluit nr 23, bijlagen nr 18a) namen Provinciale Staten het voorstel over.
Het bestuur bestond ten tijde van de opheffing uit mr W.D. de Bruine (secretaris), dr J.J. Westendorp Boersma en J. van Hinte. De functie van voorzitter was sinds het overlijden van H.U. Bouwman vacant. Vroegere secretarissen waren dr A. Meerkamp van Embden en dr W.S. Unger. In de Zeeuwse Bibliotheek bevinden zich een doorschoten exemplaar van de Voorloopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 6: de Provincie Zeeland en van de Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden door mr P.C. Bloys van Treslong Prins, welke beide door Unger in zijn functie van secretaris van annotaties tot circa 1960 zijn voorzien.
Voor het jaarverslag, ook van voorganger Provinciale Zeeuwsche Schoonheids- en Archeologische Commissie, zie het gedrukte Provinciaal Verslag, 1920-1938, bijlage 9, na 1922 bijlage 7, na 1936 bijlage 8 en 8a.
Het archief werd in 1982 door de Provinciale Bibliotheek van Zeeland aan het Rijksarchief in Zeeland overgedragen. In 1985 en 1986 werden enkele aanwinsten aan het archief toegevoegd: Aanwinst 1985.58 [thans inv.nrs 8-10] en Aanwinst 1986.11 [thans inv.nrs 11-12]. Het archief zal bij de definitieve inventarisatie van het archief van het Provinciaal Bestuur van Zeeland als gedeponeerd archief daaraan toegevoegd moeten worden.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Provinciale Zeeuwse Archeologische Commissie (PZAC), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, PZAC, inv.nr(s) ...
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1926) 1936-1964
Andere namen:
Zeeuwsche Archeologische Commissie, Zeeuwse Archeologische Commissie
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,1 meter
Jaar bewerking:
1982
Collectie:
Provincie Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS