Uw zoekacties: Militair Hospitaal te Middelburg, 1914-1939
x207 Militair Hospitaal te Middelburg, 1914-1939 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

207 Militair Hospitaal te Middelburg, 1914-1939 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Militair Hospitaal (Garnizoensinfirmerie) te Middelburg was gevestigd in de voormalige Kloveniersdoelen tegenover de Langeviele. Na de opheffing van dit schuttersgilde in 1787 werd het geplunderde gebouw aangekocht door de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). In 1795 werd in het gebouw een Militair Hospitaal ingericht. Na een korte tijd ontruimd te zijn vanwege de Engelse invasie in 1809 nam de militaire overheid het daarop volgende jaar het gebouw weer in gebruik. In 1813 werd het hospitaal verplaatst naar de Grote Kerk te Veere. In de negentiende eeuw bleef het gebouw in gebruik als militair hospitaal, alhoewel het een aantal jaren leeg stond. In de jaren 1914-1918 werd het gebouw door J.A. Frederiks gerestaureerd.
In de jaren twintig van deze eeuw werd al gesproken over de opheffing van het hospitaal. In 1936 sloot de Militair Geneeskundige Dienst een contract met het Burgergasthuis over de verpleging van militairen aldaar. Het gebouw bleef tot in de jaren vijftig nog in gebruik als hospitaal, maar raakte allengs meer en meer in verval. In 1969, nadat het gebouw enige tijd op de nominatie had gestaan om onder andere het Deltamuseum te herbergen, werd een ingrijpende restauratie uitgevoerd. In 1973 nam de Zeeuwse Muziekbibliotheek bezit van het pand.
Het hierna beschreven archief is in 1976 door de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1976.15). Het bevond zich in een doos met het opschrift 'Mil. hosp. Middelburg. A 1 t/m 9, 1914/1938. 504'. Deze nummeringen zijn vermoedelijk aangebracht toen het archief in beheer was bij het semi-statisch archiefdepot van het Ministerie van Defensie.
De serie ingekomen stukken is, behalve de onder inv.nr 12 genoemde, niet meer aanwezig. In de agenda's is d.m.v. een stempel aangegeven of het stuk 'vernietigd' is dan wel 'mankeert'. Het archief van het militair hospitaal uit de periode 1799-1814 berustte reeds in het Rijksarchief in Zeeland (toegang 477). Of er over de periode 1814-1914 ook nog archivalia bewaard zijn gebleven is onbekend.
Gegevens voor deze inleiding werden ontleend aan de inleiding op het archief van het militair hospitaal uit de periode 1799-1814 (zie hiervoor), de publicatie A.A. Fokker en J.C. de Man, De gestichten en openbare gebouwen van Middelburg (Middelburg 1857) 23-28 en een artikel in de PZC van 10 juni 1969.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Militair Hospitaal te Middelburg (Mil. Hosp. M'burg), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Mil. Hosp. M'burg, inv.nr(s) ...
Kenmerken
Datering:
1914-1939
Andere namen:
Militair Geneeskundige Dienst Middelburg
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,2 meter
Jaar bewerking:
1982
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS