Uw zoekacties: Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart, 1840-1969
x199.3 Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart, 1840-1969 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

199.3 Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart, 1840-1969 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) is ingesteld op grond van artikel 9 § 2 van het verdrag van 19 april 1839 dat de scheiding tussen Nederland en België regelde. Hierin is de vrijheid van scheepvaart op de Westerschelde internationaalrechtelijk vastgelegd. Dit artikel bepaalt dat voor de scheepvaart bestemd voor Vlaamse Scheldehavens (Scheldevaart) het loodswezen en de betonning worden onderworpen aan een gemeenschappelijke toezicht, uitgeoefend door wederzijdse commissarissen. Voor de verdere achtergronden en geschiedenis van de PC wordt verwezen naar de publicaties in de literatuurlijst.
In de commissie hadden twee Nederlandse en twee Belgische commissarissen zitting. Zowel voor de commissie als voor de commissarissen werd regelmatig de afkorting "PC" gebruikt.
Tot de Nederlandse commissarissen behoorde altijd de (onder)inspecteur/directeur van het Rijksloodswezen te Vlissingen. Zijn stukken als lid van de commissie bevinden zich in het archief van het Rijksloodswezen, 6e district, Monden van de Schelde [toegang 199.1], inv.nrs 205-291.
Van de notulen van de commissie, 'processen-verbaal' genaamd, werden twee exemplaren opgemaakt, tot 1958 beide exemplaren zowel in het Nederlands als in het Frans. Deze werden door alle vier commissarissen ondertekend. Eén exemplaar was bestemd voor de Belgische commissarissen en één, het hierna beschreven exemplaar, was bestemd voor de Nederlandse commissarissen.
Dit archief werd in 1993 door de secretaris van de commissie overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1993.45).
Het archief is openbaar. Bij bronverwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende vermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart, inv.nr ..., daarna afgekort tot: ZA, Comm. Scheldevaart, inv.nr ...
Literatuur en gedrukte bronnen
Kenmerken
Datering:
1840-1969
Andere namen:
Nederlandse commissarissen van de Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Opmerking:
Het betreft hoofdzakelijk het voor de Nederlandse commissarissen bestemde exemplaar van de notulen ('processen-verbaal') van de commissie.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
2 meter
Jaar bewerking:
1993
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS