Uw zoekacties: Verzameling Handschriften en Aanwinsten Gemeentearchief Midd...
x1854 Verzameling Handschriften en Aanwinsten Gemeentearchief Middelburg, 1692-1999 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1854 Verzameling Handschriften en Aanwinsten Gemeentearchief Middelburg, 1692-1999 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Middelburgse binnenstad werd op 17 mei 1940 door een Duits bombardement geheel verwoest. Daarbij ging ook het rijke oud-archief van de gemeente - dat ondergebracht was in het oude stadhuis - verloren, op de registers van de Burgerlijke Stand en enige losse stukken na.
De gemeentearchivaris dr W.S. Unger werd in 1944 rijksarchivaris in de provincie Zeeland. Een klein aantal bewaard gebleven archiefstukken werd door de Gemeente Middelburg aan het Rijksarchief in Zeeland in bewaring gegeven. In de periode 1966-1974 fungeerde oud-wethouder J.S. Hoek in zijn vrije tijd als conservator van het beeldarchief, hij bracht een aantal zaken betrekking hebbend op de Middelburgse historie bijeen. Sinds juli 1974 beschikt de gemeente weer over een archiefambtenaar in vaste dienst.
Behoudens de in deze inventaris beschreven stukken heeft de Gemeente Middelburg de beschikking over de archieven van de diverse gemeentediensten en -bedrijven (voor zover deze in 1940 niet verloren zijn gegaan), de registers van de Burgerlijke Stand, de archieven van de bij Middelburg gevoegde gemeenten Sint Laurens en Nieuw- en Sint Joosland, het archief van de Koninklijke Vereniging 'Uit het Volk - Voor het Volk', een bescheiden historisch-topografische atlas, een foto-verzameling, een oude ansichtkaartencollektie en een kleine historische handbibliotheek. Het ligt in de bedoeling voornoemde archieven en verzamelingen te bewerken en in de nabije toekomst opnieuw tot een volwaardige gemeentelijke archiefdienst te komen.
Het leek nuttig om een inventaris van het aanwezige losse archiefmateriaal te vervaardigen. De inventaris heeft weliswaar meer weg van een negentiende-eeuwse chronologische lijst dan van een moderne archiefinventaris, maar een chronologische beschrijving was de enig mogelijke. In deze heterogene verzameling bestaat nauwelijks een samenhang tussen de stukken. Om toch enige systematiek in het geheel te brengen werd de inventaris in vier gedeelten gesplitst:
- stukken van of voor overheidsinstanties (hoofdzakelijk stukken van de gemeente Middelburg);
- stukken betreffende de huizen St. Maarten en De Keijzerskroon te Middelburg;
- stukken van particuliere personen of instellingen m.b.t. Middelburg;
- stukken door de Middelburgse familie Van der Harst aan de gemeente geschonken.
De oudste hier beschreven stukken zijn keuren en ordonnanties voor het Onze Lieve Vrouwen Gilde uit 1449, aanwezig in achttiende-eeuwse afschriften. De oudste stukken in originali dateren uit de 17e eeuw.
In de loop der tijd zijn diverse stukken uit deze verzameling gelicht en overgebracht naar andere archieven en verzamelingen. De nummers van de overgebrachte stukken en de naam van het bestand waarnaar het stuk is overgebracht en het nieuwe nummer waaronder het stuk in dat bestand is geregistreerd worden vermeld in de bijlage. Tevens zijn incidenteel stukken aan deze verzameling toegevoegd, hetzij als 'a-nummer' tussengevoegd, hetzij beschreven in het supplement (vanaf inv.nr 58). De beschrijvingen van de sinds 1978 bij het Gemeentearchief Middelburg binnengekomen aanwinsten die niet aan een archief of verzameling zijn toegevoegd, zijn eveneens in deze toegang opgenomen.
Bijlage: Lijst van overgebrachte stukken
Kenmerken
Toegankelijk:
In bewerking (zie opmerking)
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (indien dit het geval is, wordt dit vermeld in het detailscherm van een specifiek nummer)
Opmerking:
Maar een klein aantal handschriften en aanwinsten van het voormalige Gemeentearchief Middelburg is via deze toegang toegankelijk. De digitale conversie van de overige is nog in bewerking, zie voor eventuele inzage hiervan het scherm inzage in een niet toegankelijk archief.
Inzage:
Studiezaal; deels op afspraak (zie opmerking)
Omvang:
8 meter
Jaar bewerking:
1977-1999
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS