Uw zoekacties: Commandant der Troepen in het 4e District van Zeeland, 1830-1839
x181 Commandant der Troepen in het 4e District van Zeeland, 1830-1839 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

181 Commandant der Troepen in het 4e District van Zeeland, 1830-1839 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 11 oktober 1830 ontving luitenant-kolonel J. Ledel, toen hij met verlof te Doesburg was, van de Directeur-Generaal van Oorlog een schrijven, waarin hem order werd gegeven zich onverwijld te begeven naar Oostburg en aldaar en in omliggende plaatsen te onderzoeken welke militaire maatregelen er voor de veiligheid van genoemde landstreek noodzakelijk zouden wezen, en voorts van de civiele autoriteiten inlichtingen in te winnen met opzicht tot de wijze, op welke de dienst der gewapende burgerij het best zou kunnen worden geregeld, teneinde onder enige militaire leiding voor de veiligheid van meergenoemd gewest te kunnen waken. Van zijn bevindingen moest hij een rapport doen toekomen aan den luitenant-generaal Chassé, commanderende het 4de groot militair-commando (zie J. de Hullu, De Belgische aanvallen op Westelijk-Zeeuwsch-Vlaanderen in 1830 en 1831 (Oostburg 1931) 37-38).
Alhoewel luitenant-kolonel Ledel op 16 oktober te Hoofdplaat aankwam kon hij zijn opdracht niet uitvoeren, aangezien de Belgen de volgende dag westelijk-Zeeuwsch-Vlaanderen binnenvielen. Ledel vertrok die dag, ook al omdat hij niet over een krijgsmacht beschikte. Nadat er 300 à 400 militairen voor de bezetting van het fort Frederik Hendrik te Breskens waren gezonden, die echter niet alleen voor de verdediging van gemeld fort, maar ook tot behoud van de orde en rust onder leiding van Ledel zouden gebezigd worden, was luitenant-kolonel Ledel intussen door het Departement van Oorlog aangewezen als bevelhebber van de troepen in Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij kwam eind oktober weer in dat gewest aan en heeft toen het commando op zich genomen.
De eerste brieven zijn gericht aan de Commandant der Troepen in Staats-Vlaanderen te Oostburg, terwijl de verzonden brieven door hem zijn ondertekend als 'commandant van bezet Cadsant', daarna als 'commandant der troepen in Staats-Vlaanderen'. Ledel bleef tot begin februari 1831 optreden als Commandant der Troepen van het 4e en 5e district van Zeeland. Alhoewel luitenant-kolonel J.J.A. Ardesch tijdelijk optrad als commandant van het 5e district, bleef Ledel toch belast met het commando over geheel Zeeuwsch-Vlaanderen, tot kolonel D.O. Bagelaar met zijn afdeling naar het 5e district kwam en aldaar het commando op zich nam.
Luitenant-kolonel Ledel werd in maart 1831 bevorderd tot kolonel. Hij overleed 17 juni 1835 te Sluis, opgevolgd door luitenant-kolonel F.X. Naudascher. Toen deze bij Koninklijk Besluit van 20 april 1837 nr 109 bevorderd werd tot kolonel der 5e afdeling infanterie, gaf hij het commando van het 4e district over aan luitenant-kolonel W.F. Lambert. Deze bleef met dit commando belast tot 14 juli 1839 toen het werd opgeheven.
Lijst van commandanten
Inventaris
1. Ingekomen brieven en orders
3. Uitgegane brieven
4. Agenda's
5. Geheim archief
6. Gedeponeerde archieven
Kenmerken
Andere namen:
Commandant der Troepen langs de Linie en de Bakkerspolder, Commandant der Troepen te Schoondijke, tevens Commandant van de Linie van 't Keyzertje tot IJzendijke, Korps Vrijwillige Jagers te Paard
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
5 meter
Jaar bewerking:
1940
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS