Uw zoekacties: Buitenplaats Veldzigt te Middelburg, 1658-1914
x1740 Buitenplaats Veldzigt te Middelburg, 1658-1914 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1740 Buitenplaats Veldzigt te Middelburg, 1658-1914 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De buitenplaats Veldzigt, gelegen aan de Buitensingel buiten de Vlissingsepoort te Middelburg, wordt voor het eerst vermeld in de akte van 1 juli 1777, waarbij deze werd gekocht door Dirk Wagtels. In 1801 verkocht Anna Maria Steengracht de buitenplaats aan Anthony de Wind, die in 1802 ook de buitenplaats Zeerust kocht en deze toevoegde aan de eigendommen van Veldzigt. De Wind verkocht het geheel op 1 april 1811 aan Adriaan Isaac Snouck Hurgronje, die op zijn beurt in 1826 zijn bezittingen uitbreidde met de aankoop van de buitenplaats Zorgvrij, waartoe ook het speelhuis Het Paradijs behoorde. Sindsdien waren de vier (voormalige) buitenplaatsen in handen van één eigenaar. Toen de erven Snouck Hurgronje het bezit in 1914 verkochten, viel het uiteen. Veldzigt kwam in eigendom van de aannemer Jan Lindenbergh.
Na het overlijden van Jan Lindenbergh schonk de weduwe de eigendomspapieren van Veldzigt, waaronder die van Zeerust, Zorgvrij en Het Paradijs, in december 1942 aan het Gemeentearchief Middelburg (Archief Gemeentesecretarie Middelburg, inv.nr 9654 [reconstructie gemeentearchief (na 1940), 1940-1953]). Op 15 april 1944 werden deze stukken als onderdeel van een grotere hoeveelheid stukken door de Gemeente Middelburg in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Zeeland (Verslagen omtrent 's Rijks Oude archieven [VROA] 2e serie 17 (1944) 65, nr 6). Hier nam W.S. Unger ze in 1955 op in de Verzameling Handschriften Rijksarchief in Zeeland (inventarisnummer 921). Ze werden beschreven als 'stukken betreffende de buitenplaats Veldzigt onder Middelburg, 1656-1858'.
Toen de Gemeente Middelburg weer beschikte over een eigen gemeentelijke archiefbewaarplaats werd deze inbewaringgeving in november 1977 beëindigd. Het rijksarchief droeg de stukken over aan het nieuwe Gemeentearchief Middelburg, die ze opnam in de Verzameling Aanwinsten (inventarisnummer 1977.17). Tien charters werden later gevlakt en afzonderlijk geborgen, waarbij men ze tevens voorzag van een regest en een nummer in de zogenaamde charterverzameling (nrs 61-64, 70, 85, 92-95). De overige stukken bleven vindbaar onder het aanwinstnummer. Sinds 2000 berusten de stukken in het Zeeuws Archief.
In 2001 zijn ook de stukken die na het afzonderen van de charters resteerden nader beschreven en is het verband met de reeds beschreven charters middels deze toegang hersteld.
Er zijn twee series foto's van de buitenplaats Veldzigt uit circa 1900-1910 bekend. Een serie van 8 foto's bevindt zich in de historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata, deel II, cat.nr 1706, een serie van 15 foto's bevindt zich in het Zeeuws Documentatiecentrum. Zie voor deze foto's en de geschiedenis van de buitenplaatsen uitgebreider de navolgende literatuur. Hierbij moet opgemerkt worden dat zowel de in 1944 vervaardigde datering van het oudste stuk ('1656'), welke bij de latere overdrachten steeds is overgenomen, als de datering '16 februari 1656' in de literatuur van de verkoop van Zorgvrij (het oudst aanwezige stuk in dit archief) onjuist zijn. Bij de inventarisatie bleek dat dit stuk op 10 februari 1658 gedateerd moet worden.
1. Literatuur
Inventaris
1. Algemeen
2. Charters
Kenmerken
Andere namen:
Veldzicht
Vestigingsplaats:
Middelburg
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS