Uw zoekacties: Eerstaanwezend Ingenieur (EAI) der Genie / Opzichter van For...
x174 Eerstaanwezend Ingenieur (EAI) der Genie / Opzichter van Fortificatiën te Terneuzen, 1831-1919 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

174 Eerstaanwezend Ingenieur (EAI) der Genie / Opzichter van Fortificatiën te Terneuzen, 1831-1919 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Tijdens de Belgische Opstand werden langs de Westerschelde drie verdedigingslinies opgericht. De forten in Vlissingen en Breskens vormden de eerste linie. Fort Bath fungeerde als laatste linie. Daartussen was een tweede linie noodzakelijk. Vandaar dat in de periode 1833-1839 op twee strategische punten halverwege de Westerschelde nieuwe vestingen werden gebouwd: in Terneuzen en in Ellewoutsdijk. *  Hoewel na de aanname van de Vestingwet van 1874 deze verdedigingswerken geen waarde meer hadden voor de landsverdediging, waren ze nog wel nodig om de neutraliteit op de Westerschelde te handhaven. *  Vanaf 1831 was er in Terneuzen een Eerstaanwezend Ingenieur der Genie (EAI) aanwezig. *  De EAI te Terneuzen ressorteerde aanvankelijk onder de Derde Directie van Fortificatiën te Vlissingen, vanaf 1 mei 1841 onder Eerste Directie van Fortificatiën te 's-Gravenhage, vanaf 1 september 1849 onder Tweede Inspectie van Fortificatiën te Dordrecht en vanaf 1 augustus 1867 onder Tiende Geniestelling te Vlissingen. * 
Op 23 augustus 1870 vertrok de EAI der Genie eerste luitenant J.F. Klinkhamer uit Terneuzen en kwam de vesting onder verantwoordelijkheid van de EAI te Vlissingen. Als hoogst aanwezige geniemedewerker te Terneuzen werd een Opzichter van Fortificatiën aangesteld. Vanaf 1878, toen ook de EAI te Vlissingen vertrok, ressorteerde Terneuzen onder de EAI te Bergen op Zoom. *  In 1908 werd de vesting Terneuzen ingekrompen tot de kustbatterij bij Terneuzen, deze bestond uit de bastions VIII en IX van de voormalige vesting en alle militaire gronden westelijk van de westelijke kanaalarm. *  Met ingang van 1 november 1911 werd Terneuzen opgeheven als standplaats van een zelfstandige Opzichter van Fortificatiën.
De hierna beschreven stukken hebben verschillende omzwervingen gemaakt. De huidige inv.nrs 3, 4, 10-19 en 16-25 werden, samen met enkele andere geniearchieven, door de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief op 22 november 1990 overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland. *  De inv.nrs 28-38 zijn afkomstig uit het archief van de EAI in het 4de en 5de district. Deze waren hierin ten onrechte opgenomen. De inv.nrs 49 en 50 betreffende het fort Ellewoutsdijk waren ten onrechte toegevoegd aan het archief van de EAI te Vlissingen. De inv.nrs 1, 2, 5-8, 27 en 52 werden op 21 januari 1994 overgedragen door het Rijksarchief in Noord-Brabant. * 
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Eerstaanwezend Ingenieur (EAI) der Genie te Terneuzen (EAI Terneuzen), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, EAI Terneuzen, inv.nr(s) ...
1. Bijlage 1: Overzicht van de eerstaanwezend ingenieurs der genie en opzichters van fortificatiën te Terneuzen
2. Bijlage 2: Inhoudsopgave van de garnizoensboeken (inv.nrs 1-5)
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1831-1919
Andere namen:
Vesting Terneuzen, Fort Ellewoutsdijk
Vestigingsplaats:
Terneuzen, Ellewoutsdijk
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
2 meter
Jaar bewerking:
1994
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS