Uw zoekacties: Commandant der Genie in de 10e Stelling, standplaats Vlissin...
x173.3 Commandant der Genie in de 10e Stelling, standplaats Vlissingen, 1867-1875 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

173.3 Commandant der Genie in de 10e Stelling, standplaats Vlissingen, 1867-1875 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 1 augustus 1867 werd de organisatie van de Genie ingrijpend gewijzigd. De twee Inspecties der Fortificatiën werden opgeheven en Nederland werd ingedeeld in elf stellingen. In Vlissingen werd de 10de Stelling gevestigd; deze omvatte Vlissingen met Breskens en Middelburg en Neuzen met Ellewoutsdijk (KB 8 mei 1867, nr 67, in: Bijvoegsel tot het Staatsblad 1867, nr 183). De standplaats van de commandant van deze stelling werd Vlissingen en de aldaar aanwezige Eerstaanwezend Ingenieur der Genie (EAI), majoor E.A. del Campo, werd benoemd tot Commandant der Genie in de 10de Stelling. Hij bleef tevens als EAI te Vlissingen functioneren. Het archief in zijn functie van EAI te Vlissingen over de periode 1868-1875 is derhalve vermengd geraakt met dat van zijn functie als commandant van de 10de Stelling.
In 1875 werd de organisatie van de Genie weer gewijzigd van een indeling in elf stellingen tot een indeling in negen commandementen. Met ingang van 1 mei 1875 werd de 10de Stelling opgeheven en op dat moment was het noodzakelijk weer een aparte EAI in Vlissingen te benoemen. De toenmalige commandant van de 10de Stelling en EAI te Vlissingen, majoor H. van Assendelft de Coningh, werd benoemd tot commandant van het 6de Geniecommandement, dat de verdedigingswerken aan het Hollands Diep, het Volkerak en de Westerschelde omvatte. De standplaats van de commandant in dit commandement werd Breda (KB 3 februari 1875, nr 36, in: Bijvoegsel tot het Staatsblad 1875, nr 48). In Vlissingen werd de Opzichter van Fortificatiën W. Ort tijdelijk belast met het eerstaanwezendschap (archief Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Vlissingen, 1814-1878 en archief Opzichter van Fortificatiën te Vlissingen, 1878-1911(1924)).
Het archief werd, samen met de archieven van andere genie-onderdelen, overgedragen aan de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief (aldaar opgenomen in archief Koninklijke Landmacht, inv.nrs LM 3566 map 2 tot en met 3572 map 5). In 1993 werd dit archief overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1993.39).
Bij bronverwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende vermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Commandant 10de Stelling (Comm. 10e St.), inv.nr(s) ..., daarna afgekort tot: ZA, Comm. 10e St., inv.nr(s) ...
1. Bijlage: Lijst van de Commandanten der Genie in de 10e Stelling
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1867-1875
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
1,5 meter
Jaar bewerking:
1993
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS