Uw zoekacties: Hervormde Gemeente te Middelburg, (1738) 1918-1994
x1700 Hervormde Gemeente te Middelburg, (1738) 1918-1994 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1700 Hervormde Gemeente te Middelburg, (1738) 1918-1994 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De archieven van de Hervormde Gemeente te Middelburg zijn in vier etappes overgedragen: in 1991 het eerste gedeelte aan het Gemeentearchief Middelburg (Aanwinst GAM 1991.37), in 2000 en 2002 aan het Zeeuws Archief het tweede gedeelte (Aanwinst ZA 2000.73, thans inv.nrs 169-173 en Aanwinst ZA 2002.7, thans inv.nrs 174-224) en in 2003 het derde gedeelte (Aanwinst ZA 2003.41, thans inv.nrs 1101-5308). In 2000 werd ook nog het archief van het 'Ministeriefonds' (Aanwinst ZA 2000.109, thans inv.nrs 6101-6121) overgedragen.
Het eerste deel werd in 1992 van een plaatsingslijst voorzien. Over deze bewerking is geen verslaglegging aangetroffen. Duidelijk is dat bij de overdracht alle registers in de eerste dozen waren geborgen, als gevolg waarvan de notulen- en brievenboeken van verschillende archiefvormers door elkaar in de plaatsingslijst beschreven zijn. In 2002 is getracht met de hierna volgende indeling naar hoofd-archiefvormers hierin enige mate van ordening aan te brengen. Er is daarbij geen onderscheid gemaakt naar deel-archiefvormers zoals kerkenraad, kerkvoogdij en diaconie omdat dat op basis van de bestaande summiere beschrijvingen vrijwel onmogelijk bleek en tot volledige herinventarisatie zou moeten leiden. Wel zijn op een aantal plaatsen al te vage beschrijvingen aangescherpt en verbeterd.
Bij de summiere herschikking in 2002 is tevens het beginjaar van de in 1992 vervaardigde plaatsingslijst '(1663) 1743'-het eerste jaar gebaseerd op het foutief gelezen beginjaar van een gedrukte naamlijst en het tweede jaar op de aanvang van een toevallig bewaard gebleven oude serie rekeningen-tot realistischer en archivistisch juistere proporties teruggebracht: '(1743) 1918' (overigens is door de toevoeging van het archief van het 'Ministeriefonds' (zie hierna) het vroegste jaar '(1743)' later nog aangepast in '(1738)'). Aangenomen mag worden dat oudere stukken bij de brand als gevolg van het bombardement op Middelburg van 17 mei 1940 verloren zijn gegaan.
Het tweede en kleinste deel van het archief, overgedragen in 2000 en 2002, is als supplement achter het bestaande archief beschreven (inv.nrs 169-224), eveneens zonder onderscheid naar deel-archiefvomers.
Het derde deel van het archief werd overgedragen als gevolg van de fusie van de hervormde gemeente met de gereformeerde kerk tot Protestantse Gemeente Middelburg in het kader van het 'Samen op Weg'-proces. Voorafgaand aan de overdracht voorzag een speciaal daartoe ingestelde werkgroep van de hervormde gemeente het archief in 2002-2003 van een plaatsingslijst, waarna het archief in goede en toegankelijke staat werd overgedragen aan het Zeeuws Archief. Bij deze bewerking werd het archief geordend, ontijzerd, in stofmappen verpakt en vervolgens in archiefdozen gedaan. Alle voor het archief niet relevante stukken werden verwijderd. Het archief werd verdeeld over 152 dozen met de volgende hoofdindeling: Centrale Kerkeraad, Kerkvoogdij, Diaconie, Wijken en Overige.
Het vierde deel, het archief van het 'Ministeriefonds', betrof het archief van de Beheerder van de fondsen van het Ministerie van predikanten van de Hervormde Gemeente Middelburg over de periode 1738-1985 en was voorzien van een inventaris met aanvulling. Besloten werd om dit als gedeponeerd archief aan het archief van de gemeente toe te voegen (inv.nrs 6101-6121). Op dit archief is een afzonderlijke inleiding aanwezig.
Duidelijk mag zijn dat deze plaatsinglijsten idealiter in de toekomst nog eens op archivistisch verantwoorde wijze tot één definitieve inventaris samengevoegd zouden moeten worden. Dan zou ook het samenstellen van een institutioneel-historische inleiding de toegankelijkheid van de bestanden aanzienlijk kunnen verbeteren, aangezien ook de geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Middelburg maar zeer fragmentarisch is vastgelegd. Om het gemis hiervan èn het verloren gaan van het oud-archief enigszins te compenseren volgt hierna een overzicht van publicaties waarin aspecten van de geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Middelburg zijn beschreven.
De onderzoeker dient er rekening mee te houden dat het archief van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden (VVH) te Middelburg als afzonderlijk bestand in het Zeeuws Archief is ondergebracht. Voor de archivalia van de VVH en voorganger, de 'Koorkerkgemeenschap' en het verenigingsgebouw 'De Schakel' wordt daarom verwezen naar het archief van de VVH over de periode (1862) 1895-1981 (toegang 1705), welke is voorzien van een inventaris die in 1989 in de inventarisreeks van het Gemeentearchief Middelburg werd gepubliceerd, en waaraan inmiddels enkele nog onbeschreven aanvullingen zijn toegevoegd.
Bij bronverwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende vermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Hervormde Gemeente Middelburg (HG Middelburg), inv.nr(s) ..., daarna afgekort tot: ZA, HG Middelburg, inv.nr(s) ...
Literatuur
Inventaris
Kenmerken
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (50 jaar)
Opmerking:
Het reguliere archief van vóór 1940 is verloren gegaan.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
26 meter
Jaar bewerking:
1992, 2002, 2003, 2008
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS