Uw zoekacties: Sociëteit Sint Joris, Middelburg, 1876-1951
x1651 Sociëteit Sint Joris, Middelburg, 1876-1951 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1651 Sociëteit Sint Joris, Middelburg, 1876-1951 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Middelburgse schuttersgilde Sint Joris bestond reeds in de veertiende eeuw. In 1560 vestigde het gilde zich op het terrein van het klooster der Zwarte of Grauwe Zusters aan de Balans waar in 1582 de Sint Jorisdoelen verrees.
In de loop der jaren veranderde Sint Joris van een schuttersgilde in een deftige broederschap. Broederschap Sint Joris fuseerde in 1764 met de Grote Sociëteit. Dit was een samensmelting van enige kleinere sociëteiten. Samen gingen zij verder onder de naam Confrérie Sint Joris. In 1875 ging de broederschap samen met Sociëteit de Vriendschap onder de naam Sociëteit Sint Joris.
De Sociëteit Sint Joris was een vereniging die zich ten doel stelde gezellig bijeen te zijn, kranten en tijdschriften te lezen en spel en sport te beoefenen. Alleen de naam van de sociëteit herinnerde nog aan het vroegere gilde, het schietspel werd reeds lange tijd niet meer beoefend. Nu werd vooral gebruik gemaakt van de kegel- en tennisbaan.
Om lid van de sociëteit te kunnen worden, moest men 20 jaar of ouder zijn. Er bestonden ereleden, gewone leden, damesleden, gezinsleden, juniorleden en buitenleden. Buitenleden waren diegenen die buiten Middelburg woonachtig waren. De gewone leden waren mede-eigenaren van de sociëteit. Alle leden hadden het recht gebruik te maken van de lokalen, de tuin en de goederen van de sociëteit.
Het bestuur bestond uit zeven commissarissen, door de gewone leden uit hun midden benoemd. Het bestuur beheerde de geldmiddelen, zorgde voor het onderhoud van de gebouwen en goederen en behartigde verder de belangen van de sociëteit. De commissarissen handhaafden de orde.
Met het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940 is het lokaal en de kegelbaan verloren gegaan, alleen de tennisbaan bleef intact. De Sociëteit de Vergenoeging bood daarop aan om van hun faciliteiten gebruik te maken. Vanaf november 1940 huurde de sociëteit ook een lokaal in Hotel De Burg aan de Loskade. Vermoedelijk brak het ontbreken van een eigen lokaal de sociëteit uiteindelijk toch op en werden rond 1941 de meeste activiteiten gestaakt. Pas in 1951 was de afwikkeling van de oorlogsschade een feit.
In 1978 gaf de griffier van de Arrondissementsrechtbank Middelburg de oudste notulen (inv.nrs 1-2) in bewaring aan het Gemeentearchief Middelburg (Aanwinst 1978.48). In 1993 schonk de heer K. Meertens het overige deel van het archief (inv.nrs 4-18) aan het gemeentearchief (Aanwinst 1993.31). Het archief is openbaar.
De archieven van vóór 1876 zijn verloren gegaan tijdens de brand als gevolg van het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Sociëteit Sint Joris, Middelburg, inv.nr(s) ...
Literatuur
J.A. Jolles, De Schuttersgilden en Schutterijen van Zeeland. Overzicht van hetgeen nog bestaat (Middelburg 1934)
W.S. Unger, Archief der Gemeente Middelburg. De archieven der gilden en beurzen (Middelburg 1930)
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Middelburg
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,3 meter
Jaar bewerking:
2007
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS