Uw zoekacties: Familie Van Zuylen van Nievelt, 1830-1874
x163 Familie Van Zuylen van Nievelt, 1830-1874 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

163 Familie Van Zuylen van Nievelt, 1830-1874 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Gerrit Willem baron van Zuylen van Nievelt (1807-1881) en Theodoor Willem baron van Zuylen van Nievelt (1813-1881), beiden zoons van Coenraad Jan baron van Zuylen van Nievelt (1779-1837) en Clementia van der Niepoort (1781-1847) zijn afstammelingen van Dirk van Sulen, genaamd Nijvelt, vermeld vanaf 1285, die in 1304 sneuvelde in Zierikzee en wiens nakomelingen vermoedelijk geen erkende verwantschap hebben met het bekende Zwolse geslacht Van Zuylen van Nijevelt, waarvan het archief in 1902 aan het Algemeen Rijksarchief werd overgedragen.
Voor een beknopte genealogie van beide geslachten zie het Nederlandsch Adelsboek, jaargang 1953, p. 547-573. Men vermoedt dat Gerrit Frederikszoon van Nijvelt, die in 1554 poorter van Zwolle werd en de stamvader is van het Zwolse geslacht, een natuurlijke zoon is van de tot het oude geslacht behorende Frederik van Zuylen van Nyveld (gestorven vóór 28 september 1531). Biografieën van Gerrit Willem en Theodoor Willem van Zuylen van Nievelt zijn opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX (Leiden 1933), kolom 1322.
Gerrit Willem baron van Zuylen van Nievelt werd op 12 augustus 1807 in Arnhem geboren. Na zijn promotie in de rechten aan de universiteit in Utrecht in 1832 werd hij op 19 maart 1837 tot burgemeester van Barneveld benoemd. Op 1 juni 1841 werd hij gekozen tot lid van de Provinciale Staten van Gelderland, die hem op 10 juli van datzelfde jaar tot lid van Gedeputeerde Staten kozen. In deze functie bleef hij gehandhaafd tot zijn overlijden op 11 april 1881. Bij tijd en wijle nam hij de functie van Commissaris des Konings als vervanger waar. Hij was op 26 maart 1857 gehuwd met Catharina Johanna barones van Haersolte (1816-1863).
Theodoor Willem baron van Zuylen van Nievelt was op 13 januari 1813 in Arnhem geboren. Tijdens zijn studietijd in Utrecht (1830-1836) maakte hij als vrijwilliger de Tiendaagse Veldtocht mee. Na zij promotie werd hij tot Rijksontvanger der Domeinen in Sas van Gent benoemd, zodat hem het beheer werd opgedragen van de gronden, die vanwege het graven van het kanaal van Gent naar Terneuzen door de staat waren onteigend. Van 1850 tot 1852 maakte hij bovendien deel uit van het Bestuur der Visserijen op de Schelde en Zeeuwse Stromen. Op 16 december 1852 werd hij tot lid van de Provinciale Staten in Zeeland gekozen. Zijn zetel gaf hij prijs toen hij op 17 november 1855 tot lid van de Algemene Rekenkamer werd benoemd. Van dit college nam hij van 1879 tot aan zijn overlijden op 3 juli 1881 het voorzitterschap waar. Hij was op 24 december 1857 gehuwd met Maria Alexandra barones van Brakell (1813-1898).
Het hierna beschreven archief werd in 1978 door de keer E.J.C. Kamerling aan de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief geschonken. Het archief werd in 1979 overgedragen aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1979.68).
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Familie Van Zuylen van Nievelt (Fam. Van Zuylen v.N.), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Fam. Van Zuylen v.N., inv.nr(s) ...
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Gerrit Willem van Zuylen van Nievelt (1807-1881), Theodoor Willem van Zuylen van Nievelt (1813-1881)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
0,1 meter
Jaar bewerking:
1978
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS