Uw zoekacties: Stichting De Middelburgse Zweminrichting, 1953-1963
x1562 Stichting De Middelburgse Zweminrichting, 1953-1963 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1562 Stichting De Middelburgse Zweminrichting, 1953-1963 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 31 mei 1954 werd het besluit tot oprichting van Stichting ‘De Middelburgse Zweminrichting’ door Gedeputeerde Staten van Zeeland goedgekeurd. De stichting werd opgericht ten behoeve van de exploitatie van een nieuw gemeentelijk zwembad aan de Poelendaelesingel.
Met het onderbrengen van het zwembad in een stichting beoogde de gemeente een meer doelmatige wijze van beheer en exploitatie te kunnen bereiken. De kosten van exploitatie door de stichting vielen wel onder verantwoordelijkheid van de gemeente, vandaar dat vier van het uit zeven leden bestaande stichtingsbestuur rechtstreeks uit het gemeentebestuur werd gekozen: twee uit het college van burgemeester en wethouders en twee uit de gemeenteraad. Verder maakten twee meerderjarige inwoners van de gemeente deel uit van het bestuur, te benoemen door het college. Het zevende lid werd op voordracht van twee personen door de commandant van het garnizoen in Middelburg benoemd, vanwege het feit dat het zwembad intensief werd gebruikt door de in Middelburg ondergebrachte legeronderdelen.
De stichting had tot doel het voeren van het beheer en de exploitatie van de zweminrichting zoals die gevestigd was aan de Poelendaelesingel in Middelburg. Het beheer en de exploitatie van de inrichting geschiedden geheel voor rekening van de gemeente Middelburg. Het saldo van de kosten- en batenrekening van de stichting werd in de gemeenterekening verantwoordt. De geldmiddelen van de stichting werden verkregen uit het door de gemeente ten behoeve van de stichting afgezonderde bedrag, de verschuldigde toegangsgelden en eventuele overige inkomsten.
In 1962 werden de taken van de stichting overgedragen aan de nieuwe Stichting Sportbelangen, waarin alle gemeentelijke sportaccommodaties waren ondergebracht. De stichting werd daarop geliquideerd.
In het archief van de Gemeentesecretarie Middelburg bevinden zich ook vele dossiers inzake de gemeentelijke bemoeienis met de voorzieningen op het gebied van het zwemmen in het algemeen en specifiek inzake het toezicht op de stichting.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Stichting De Middelburgse Zweminrichting (Stichting Zweminrichting), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Stichting Zweminrichting, inv.nr(s) ...
Plaatsingslijst
Kenmerken
Andere namen:
Zwembad Middelburg
Vestigingsplaats:
Middelburg
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS