Uw zoekacties: Stichting Concert- en Gehoorzaal 1945, Middelburg, (1896) 1945-1974
x1521 Stichting Concert- en Gehoorzaal 1945, Middelburg, (1896) 1945-1974 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1521 Stichting Concert- en Gehoorzaal 1945, Middelburg, (1896) 1945-1974 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De NV Concert- en Gehoorzaal werd opgericht in 1896. Op 31 maart 1896 werd voor notaris P.P. Slegt te Middelburg de akte van oprichting opgemaakt, waarin bij akte van 1 mei 1896 nog enkele wijzigingen werden aangebracht. Daarop werd bij Koninklijk Besluit van 18 mei 1896 nr. 56 de koninklijke bewilliging verleend zodat de akte kon worden gepubliceerd in deNederlandsche Staatscourant van 18 juni 1896 nr 141 volgnr 211. Doel van de NV was 'het in eigendom verkrijgen, doen bouwen en exploiteren van de nodige localiteiten ten dienste van vocale en instrumentale muziek, letterkundige voordrachten en dergelijke, hetzij van bijzondere personen, hetzij van verenigingen'.
De oprichting van de vennootschap was noodzakelijk geworden toen de concertzaal aan de Groenmarkt, door diverse Middelburgse verenigingen vanaf 1839 in gebruik als oefen- en uitvoeringsruimte, vanaf februari 1895 niet langer gebruikt kon worden als gevolg van de restauratie van de Abdijgebouwen. Enkele belanghebbenden richtten toen een comité op ter verkrijging van een ander gebouw of desnoods de oprichting van een nieuw gebouw. Hierin hadden onder andere zitting de Middelburgse burgemeester jhr mr L. Schorer en C.J. Cleuver, directeur van de Vereeniging voor Instrumentale Muziek. Op 21 januari 1896 werd het laatste aandeel in het benodigde kapitaal van f. 32.500 geplaatst, waarna de inschrijvers in een eerste vergadering op 24 januari 1896 besloten tot aankoop van het woonhuis met grote tuin aan de Lange Singelstraat N 181 van jhr J.A.H.C. van Doorn. Dit werd in korte tijd onder leiding van architect J.A. Frederiks verbouwd tot concertzaal. Eigendom en exploitatie van de zaal kwamen in handen van de genoemde vennootschap. De officiële opening van de Concert- en Gehoorzaal vond plaatst op woensdag 21 oktober 1896.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek de vennootschap over onvoldoende financiële mogelijkheden te beschikken om de exploitatie van het gebouw voort te zetten, mede als gevolg van de schade die het gebouw door diverse oorlogshandelingen had opgelopen. Een overname door de Gemeente Middelburg bleek onder de toen geldende financiële beperkingen onmogelijk, als gevolg waarvan werd gekozen voor de constructie om een stichting op te richten die het gebouw van de NV zou overnemen, waarna de stichting door de gemeente gesubsidieerd zou kunnen worden.
In de aandeelhoudersvergadering van 21 december 1945 werd besloten tot overdracht van het gebouw aan de door de gemeente in het leven geroepen Stichting Concert- en Gehoorzaal 1945. De NV trad met ingang van 18 mei 1946 in liquidatie.
De Stichting Concert- en Gehoorzaal 1945 was bij besluit van 11 juni 1945 door Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Middelburg in het leven geroepen, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 20 juli 1945 nr 34, 1e Afd. Het doel van de stichting was 'het in eigendom verkrijgen van het perceel, gelegen aan de Singelstraat te Middelburg, plaatselijk gemerkt nummer 13, kadastraal bekend in die gemeente sectie B, nummer 2429, algemeen bekend als 'Concert- en Gehoorzaal', zulks teneinde dit gebouw - door verstrekking in gebruik aan op dat terrein werkzame instellingen of personen - blijvend te bestemmen voor de bevordering der beofening van kunsten en wetenschappen en in het bijzonder ook van den bloei van het muziekleven'. De gemeente gaf de stichting een bedrag van f. 1000 mee.
De stichting zorgde voor de restauratie van het gebouw, waarna op 20 december 1946 de officiële heropening volgde. De bestuursleden werden o.a. gekandideerd door de Vereeniging voor Instrumentale Muziek, de Koninklijke Zangvereeniging Tot Oefening en Uitspanning en de Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit.
In 1974 en 1992 vonden belangrijke renovaties en moderniseringen plaats.
Het secretariaat van de stichting was gevestigd in het gemeentehuis. Vermoedelijk is het archief van de stichting op een gegeven moment afgezonderd van het archief van de gemeente en overgedragen aan het Gemeentearchief Middelburg. De archivalia van de vennootschap zijn grotendeels afkomstig van de voormalige secretaris en als gedeponeerde stukken achter die van de stichting in deze inventaris beschreven.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Stichting Concert- en Gehoorzaal, inv.nr(s) ...
Literatuur en bronnen
Plaatsingslijst
2. Supplement
Kenmerken
Andere namen:
NV Concert- en Gehoorzaal
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
1 meter
Jaar bewerking:
1994
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS