Uw zoekacties: Hervormde Gemeente te Groede, Kerkvoogdij, 1578-1957
x152.2 Hervormde Gemeente te Groede, Kerkvoogdij, 1578-1957 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

152.2 Hervormde Gemeente te Groede, Kerkvoogdij, 1578-1957 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De hier volgende inventaris moge een bescheiden maar betrouwbare gids zijn in het kleine maar belangrijke archief der Kerkvoogdij van Groede. Belangrijk in de eerste plaats voor de geschiedenis van gemeente en kerk aldaar, doch ook als één van de vele plaatselijke bronnen voor de algemene geschiedenis onzer Vaderlandse Kerk. De bijna volledige reeks rekeningen reikt tot in de Roomse tijd.
H.Q. Janssen wees reeds in 1858 op het belang van dit archief; of liever, hij deed de belangrijkheid gevoelen door zijn zeer lezenswaardig artikel over Groede in de "Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, in zonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen", III, 313 v.v. Daarin behandelt hij uitvoerig de oudste 10 rekeningen, de volgende waren hem niet bekend.
Bij het manuscript van deze inventaris, berustend bij het archief in de consistoriekamer, heb ik nog enige aantekeningen gevoegd, door mij uit dit archief geput. In zonderheid voor de niet-deskundige onderzoeker kunnen zij een handreiking zijn. Daar heb ik ook een vergelijkende lijst gegeven der nrs. in deze inventaris en in de inventarissen Masson en Le Clercq (resp. nrs. 105 en 134). Voorts nog afschriften van de nrs. 3, 4 en 8, voorkomende op de "Lijst van stukken betreffende de kerk van Groede, berustend in de Universiteits-bibliotheek te Leiden" (zie achter de inventaris).
De inventarissen Masson en Le Clercq konden niet dienen als grondslag voor de indeling en beschrijving van dit archief. Om praktiese redenen handhaafde ik hun nummering der "Rekeningen", maar hun verdere indeling en beschrijving moest ik als willekeurig, omslachtig en duister voor de tegenwoordige gebruiker laten varen. De mijne is ook vrij willekeurig, maar minder omslachtig en, naar ik wil hopen, het tegendeel van duister.
De scheiding van oud- en nieuw-archief op het jaar 1819 spruit voort uit de nieuwe organisatie der kerkelijke beheersorganen door koning Willem I. Het nieuwe archief staat aan deze kant open. Het lijkt me niet wenselijk, archieven die beheerd worden door het College zelf, dus niet zijn overgebracht naar een vakkundig beheerde archiefbewaarplaats, af te sluiten. Het is immers gewenst, dat over enige tijd de Secretaris-Ontvanger weer eens een hoeveelheid stukken aan het archief kan toevoegen met dóórlopende nummering. Bij een archief van zo kleine omvang kan daartegen toch geen ander bezwaar zijn dan gebrek aan archievistiese elegantie.
Ik wijs nog op nr. 126, een ernstige afwijking van de gebruikelijke weg. De bijlagen tot de rekeningen, die uiteraard een belangrijk maar volumineus deel van het nieuwe archief vormen, laat ik afzonderlijk bewaren in een kist. Zij worden jaarsgewijze verpakt en bijgelegd.
Bij dit alles hield ik mijn doel voor ogen; dat was: het archief zoveel mogelijk toegankelijk en hanteerbaar te maken voor de niet-deskundige en het toch in zijn verdere bestaan te bewaren voor wanorde.
1. Bijlage: Lijst van stukken betreffende de kerk van Groede, berustend in de Universiteitsbibliotheek te Leiden (Bibliotheca Publica Latina codex no. 1184)
Inventaris
1. Oud archief, 1578-1819
2. Nieuw archief, 1819-c. 1900
3. Supplement
Kenmerken
Datering:
1578-1957
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
6 meter
Jaar bewerking:
1928
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS