Uw zoekacties: Opperbevelhebber van de Forten Lillo en Liefkenshoek, 1814-1839
x151.1 Opperbevelhebber van de Forten Lillo en Liefkenshoek, 1814-1839 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

151.1 Opperbevelhebber van de Forten Lillo en Liefkenshoek, 1814-1839 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Alhoewel deze archieven beginnen met het jaar 1814 zijn er over de jaren tot 1830 niet veel stukken bewaard gebleven. Het eigenlijke archief neemt een aanvang met laatstgenoemd jaar, en wel op 11 oktober, datum waarop majoor Ritschie, aangewezen als oppercommandant van het fort Lillo, het commando van majoor Sceeuwde, overnam. Majoor Ritschie werd bij dispositie van de Directeur-Generaal van Oorlog d.d. 9 november 1832, nr. 56 benoemd tot commandant van Woudrichem en gaf toen het bevel van het fort Lillo over aan majoor Von Jeetze. Dit fort en dat van Liefkenshoek stonden respectievelijk onder een majoor en een kapitein met de titel van oppercommandat, terwijl als opperbevelhebber van die forten was aangewezen generaal Chassé, opperbevelhebber van de citadel van Antwerpen.
Deze toestand bleef bestaan totdat men vreesde dat het mogelijk en zelfs waarschijnlijk was dat tengevolge van de gebeurtenissen de verbinding van de citadel van Antwerpen met de forten Lillo en Liefkenshoek zo al niet geheel afgesneden dan toch zeer belemmerd zou worden. In verband hiermee meende Z.K. Hoogheid de Admiraal en Kolonel-Generaal in de gegeven omstandigheden aan de luitenant-kolonel W.A. Bake, commandant der artillerie te Den Helder, het opperbevel over genoemde forten te moeten opdragen. Dit vond plaats bij schrijven van de Directeur-Generaal van Oorlog, d.d. 19 november 1832, nr. 15. Luitenant-kolonel Bake nam 22 november 1832 het opperbevel op zich.
Bij zijn indiensttreding werd door hem bepaald, dat de majoor Von Jeetze belast bleef met het commando van het fort Lillo en kapitein Hennij met dat van Liefkenshoek. Majoor Von Jeetze bleef maar kort met dat commando belast wegens zijn overplaatsing naar een ander garnizoen. Bij dispositie van de Directeur-Generaal van Oorlog, d.d. 1 december 1832, nr. 20 werd toen aangewezen als commandant van het fort Lillo majoor Senn van Basel. De commandant van het fort Lillo gaf zijn archief over aan de opperbevelhebber der beide forten, toen deze 22 november 1832 het bevel aanvaardde. Het archief van eerstgenoemde loopt dus tot die datum, terwijl de laatste zijn archief heeft vervolgd in dat van de commandant van Lillo.
Aan luitenant-kolonel Bake werd bij K.B. van 8 maart 1834, nr. 91 eervol ontslag als opperbevelhebber der meergenoemde forten verleend. Ingevolge schrijven van de Directeur-Generaal van Oorlog, d.d. 3 september 1835, nr. 7 nam majoor Herckenrath het opperbevel ad interim over de forten op zich. Deze bleef hiermede belast totdat de forten op 22 juni 1839 werden overgegeven aan de Belgische autoriteiten.
Recht tegenover het fort Lillo aan de andere zijde van de rivier de Schelde, lag het fort Liefkenshoek. Dit stond van eind december 1830 af onder het bevel van kapitein J.J. Henny. Ook na zijn bevordering bleef hij in deze functie werkzaam.
De archieven werden, na de overgave der forten, eerst toegezonden aan de opperbevelhebber der vesting Bergen op Zoom om tot nader order aldaar te worden gedeponeerd. Zij zijn later doorgezonden naar het Departement van Oorlog. Deze archieven werden begin 1976 overgedragen door de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1976.14).
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Opperbevelhebber Forten Lillo en Liefkenshoek (Opperbevel Lillo/Liefkenshoek), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Opperbevel Lillo/Liefkenshoek, inv.nr(s) ...
Inventaris
1. Ingekomen brieven en rekesten
3. Uitgegane brieven en orders
4. Agenda
5. Geheim archief
Kenmerken
Datering:
1814-1839
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
2 meter
Jaar bewerking:
1940
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS