Uw zoekacties: Christelijke Pedagogische Academie (CPA) voor Basisonderwijs...
x1496 Christelijke Pedagogische Academie (CPA) voor Basisonderwijs (PABO), Middelburg, (1907) 1909-1988 (1993) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1496 Christelijke Pedagogische Academie (CPA) voor Basisonderwijs (PABO), Middelburg, (1907) 1909-1988 (1993) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In februari 1987 verhuisde de Christelijke Akademie voor Basisonderwijs (Christelijke PABO) te MIddelburg van de Keetenstraat naar het gebouw van de Rijks PABO aan de Kruitmolenlaan. Dit samengaan van de twee akademies geschiedde in het kader van de fusie van het hoger beroepsonderwijs in Zeeland, die resulteerde in de Hogeschool Zeeland.
In verband met die fusie besloot het bestuur van de Christelijke PABO het oud-archief van de school in bewaring te geven bij het Gemeentearchief Middelburg. Het eerste gedeelte van het archief (tot en met 1970) werd in januari 1988 in bewaring gegeven; het tweede gedeelte (ca. 1970-1988) in januari 1989.
De Christelijke PABO (van oktober 1909 tot en met november 1969 Christelijke Kweekschool voor Zeeland en van december1969 tot en met 1984 Christelijjke Pedagogische Akademie voor Zeeland) te Middelburg, werd opgericht op 15 oktober 1909. De lessen vingen aan 1910.
Het oudste stuk uit het archief dateert uit 1907 (inv.nr. 2: Notulen van de vergaderingen van de (voorlopige) Commissie ter voorbereiding van de oprichting eener Christelijke Kweekschool voor Zeeland, december 1907-oktober 1910); de jongste bescheiden dateren uit 1988.
De archieven zijn in principe openbaar voor zover de stukken ouder zijn dan vijftig jaar. Hiervan uitgezonderd zijn categoriën archiefstukken waarvan aangenomen kan worden dat ze gegevens kunnen bevatten die de privacy van (mogelijk) nog in leven zijnde personen te zeer zouden kunnen aantasten. Deze categoriën betreffen vooral registraties van leerlingen, presentie- en absentie en studieresultaten. Ondanks ogenschijnlijk neutrale beschrijvingen kunnen veel van dit soort categoriën als gevolg van bijschrijvingen en toevoegingen toch privacy-gevoelige informatie bevatten. Daar waar de einddatum van deze categoriën duidelijk in de beschrijvingen vermeld wordt, is de beperking van de openbaarheid gesteld op 100 jaar, daar waar de einddatum niet in de beschrijvingen vermeld wordt is er om praktische redenen voorlopig voor gekozen de openbaarheidsgrens op het standaard eindjaar 2100 te zetten.
Deze plaatsingslijst bevat beschrijvingen die reeds ten behoeve van een definitieve inventarisatie werden gemaakt (inv.nrs 1-124) en voorlopige beschrijvingen (inv.nrs 125-259).
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Christelijke Pedagogische Academie Middelburg (CPA), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, CPA, inv.nr(s) ...
Plaatsingslijst
1. Leerlingenkaarten, 1911-1977
2. Stamkaarten, 1967-1988
251-252 Foto's, ongedateerd
Kenmerken
Andere namen:
Vereniging Christelijke Kweekschool voor Zeeland; Christelijke Kweekschool te Middelburg; Christelijke Pedagogische Akademie voor Zeeland
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie inleiding)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
7 meter
Jaar bewerking:
1992
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS