Uw zoekacties: Toelaagfonds voor Ambachtslieden te Middelburg, 1865-1951
x1370 Toelaagfonds voor Ambachtslieden te Middelburg, 1865-1951 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1370 Toelaagfonds voor Ambachtslieden te Middelburg, 1865-1951 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Onder de sociale instellingen welke tot verbetering dienden van het lot der armen en van de lagere volksklasse, mag men zeker ook rekenen het Toelaagfonds voor Ambachtslieden, opgericht op 12 februari 1859 te Middelburg. Het ontstaan van dit fonds moet gezocht worden bij de werklieden van de firma M.K. Jeras en Zoon, aannemers te Middelburg. De voornaamste oprichter was H.P. van de Ree, toen bij genoemde firma werkzaam (Middelburgsche Courant, 1 maart 1924), later-het oudste gegeven is van 1873-als timmerman en metselaar, dus als patroon, gevestigd. Meer dan vijftig jaar is hij als voorzitter aan het fonds verbonden geweest.
Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was dat alleen de werklieden bij genoemde firma lid konden worden, werd reeds spoedig de gelegenheid opengesteld voor andere arbeiders. Het fonds, dat in zijn bloeitijd 282 leden telde, had ten doel ingeval van ziekte of verwondingen de leden door een wekelijkse bijdrage te ondersteunen (art. 1). Aan contributie was per week verschuldigd tien cent voor leden van 18-40 jaar en twaalf cent voor hen die 40 jaar bij hun toetreden waren (art. 2). Later werden personen boven 40 jaar niet meer toegelaten en werden de contributies verhoogd.
Ook kon men begunstiger worden tegen een vast bedrag. Men moest echter minstens achttien weken contributie hebben betaald wilde men voor de toelage in aanmerking komen (art. 5). Deze toelage was bepaald op vier gulden vijftig per week en naar gelang de financiële uitkomsten van het vorige jaar. In 1930 werd dit verhoogd tot één gulden per werkdag naar aanleiding van de inwerkingtreding der Ziektewet. Wanneer een lid langer dan 3 maanden ziek was, betaalde het fonds niet meer uit, voor en aleer hij weder achttien volle weken had gecontribueerd.
Het verenigingsjaar begon 1 augustus en eindigde 31 juli. Een aan een ongeneeslijke kwaal lijdend lid kreeg nog vier maanden de toelage en kon daarna geen lid meer van het fonds zijn (art. 9). Bij overlijden van een lid kreeg de weduwe gedurende vier weken de toelage (art. 10). Bij een achterstand van zes weken contributie werd een lid geroyeerd. Alleen personen die in Middelburg woonden kwamen voor lidmaatschap in aanmerking. Zij betaalden bij toetreding 25 cent, waarvoor hun een reglement werd uitgereikt.
Het bestuur bestond uit zes leden, waaronder een boekhouder-kassier belast met het inzamelen van gelden en de boekhouding, waarvan hij iedere drie maanden rekening en verantwoording moest afleggen. Hiervoor ontving hij 61/2 % van de contributies en van de rente voor administratiekosten. Een der bestuursleden werd aangewezen voor controle der ziektegevallen en ontving hiervoor een kleine vergoeding. Uitgezonderd enkele weinig betekende veranderingen kan gezegd worden dat bovengenoemde bepalingen tot de ontbinding van het fonds zijn voort blijven bestaan.
Het Toelaagfonds, beter bekend als 'fonds van Dormaar', destijds de boekhouder-kassier, was eertijds in zijn bloei populair onder de arbeiders. Later werd dit steeds minder, en hoewel langzaam, ging het ledental achteruit. Voornamelijk was dit toe te schrijven aan de betere sociale voorzieningen voor de arbeiders. Met name de Ziektewet maakte dit fonds voor de daarbij aangeslotenen vrijwel overbodig. Op de algemene vergadering van 12 maart 1951 werd dan ook besloten het fonds op te heffen. Het kassaldo van ruim tweehonderd gulden werd verdeeld onder de zeventien leden die het fonds nog telde.
In 1951 werd het archief van het fonds door de heer W.C.L. de Ruyter te Middelburg, die sinds 1912 het secretariaat van het fonds bekleedde, geschonken aan het Rijksarchief in Zeeland. Jammer is het dat de notulenboeken eerst met 1870 aanvangen en over de beginperiode geen stukken bewaard zijn gebleven.
Deze toegang verscheen eerder als: J. de Kuijper, 'Het archief van het Toelaagfonds voor Ambachtslieden te Middelburg, 1865-1951', in: Rijksarchief in Zeeland. Gebundelde inventarissen II (Middelburg 1976) 115-119.
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Middelburg
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS