Uw zoekacties: Vereeniging tot Werkverschaffing aan Zeeuwsche Blinden, 1863-1990
x1355 Vereeniging tot Werkverschaffing aan Zeeuwsche Blinden, 1863-1990 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1355 Vereeniging tot Werkverschaffing aan Zeeuwsche Blinden, 1863-1990 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In juli 1863 werd het initiatief genomen tot de oprichting van een Afdeling Middelburg van de "Werkinrigting voor Hulpbehoevende Blinden gevestigd te Rotterdam". Begin december 1863 kon de commissie de werkzaamheden in de praktijk brengen met de opening van een "Werk-inrigting voor Hulpbehoevende Blinden te Middelburg". In november 1864 verscheen het "Eerste jaarverslag der Zeeuwsche Werkinrigting voor Hulpbehoevende Blinden".
In 1865 werd de werkinrichting ondergebracht in de "Vereeniging tot Werkverschaffing aan Blinden", gevestigd te Middelburg, maar met geheel Zeeland als werkgebied. De vereniging werd bij Koninklijk Besluit van 17 juni 1865 nr 61 als rechtspersoon erkend, hetgeen in de Nederlandsche Staatscourant van 20 juli 1865 werd gepubliceerd. Voor de duidelijkheid gebruikte de vereniging vanaf 1866 in de praktijk meestal de naam "Vereeniging tot Werkverschaffing aan Zeeuwsche Blinden".
De vereniging werd in 1990 opgeheven. De taak van de vereniging als behartiger van de belangen van blinden werd overgenomen door de Stichting tot Steun aan Zeeuwse Blinden en Slechtzienden, opgericht op 2 maart 1989.
De werkinrichting opende in een pand dat gehuurd werd van de Evangelisch-Lutherse gemeente. Na opzegging van de huur door de kerkelijke gemeente kocht de voorzitter van het bestuur ten behoeve van de vereniging in het jaar 1865 het huis wijk E nr 137 aan de Bree. Dit pand werd in het jaar 1905 verkocht en in datzelfde jaar werd het pand wijk K nr 303 aan de Beestenmarkt aangekocht. Later werd het pand Kalvermarkt 1 in gebruik genomen.
De vereniging stelde daar door stoelen matten, matten vlechten, borstelmaken enz. de blinden in staat voor zichzelf een weekgeld te verdienen. De inkomsten van de vereniging bestonden uit contributies van leden en begunstigers, verkoop van door de blinden vervaardigde voorwerpen, vergoeding van door hen verrichte reparaties en de opbrengst van de jaarlijks gehouden verloting. In het jaar 1866 werd aan 14 blinden uit Zeeland (8 mannen en 6 vrouwen) werk verschaft. Voor de mannen bestond dit uit het vervaardigen van manden en kokosmatten, alsmede stoelenmatten; voor de vrouwen uit breien. Twee maal per week werd er onderwijs in het lezen gegeven door middel van het tastgevoel. Alle blinden uit Zeeland werden kosteloos opgenomen. De vereniging gaf aan elke blinde boven zijn of haar werkloon een vaste wekelijkse toelage. De kosten van hun verpleging kwamen echter niet ten laste van de vereniging, deze werden betaald door de gemeente waar zij als armlastige waren geregistreerd.
De secretaris van het bestuur deelde in 1915 aan het bestuur mee dat het archief van de vereniging zeer incompleet was. Hij gaf aan wat er ontbrak. Het archief zou op orde gebracht worden en er zou een kast ingericht worden. Tijdens de bestuursvergadering van 6 september 1915 bood de heer D'huij voor de berging van de losse stukken van het archief een kantoordoos aan. In het jaar 1916 werd er een huishoudelijk reglement voor de vereniging vastgesteld.
In 2001 droeg de rechtsopvolger, de Stichting tot Steun aan Zeeuwse Blinden en Slechtzienden, het archief van de vereniging over aan het Zeeuws Archief te Middelburg (Aanwinst 2001.1). Hieraan werd toegevoegd het notulenregister over 1863-1917 (inv.nr 1) dat reeds in september 1982 door het Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied werd overgedragen aan het Gemeentearchief Middelburg (Aanwinst GAM 1982.53).
Bij bronverwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende vermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Vereniging Werkverschaffing Zeeuwse Blinden, inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Zeeuwse Blinden, inv.nr(s) ...
Bronnen
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Werkinrigting voor Hulpbehoevende Blinden, Vereniging tot Werkverschaffing aan Zeeuwse Blinden, Stichting tot Steun aan Zeeuwse Blinden en Slechtzienden
Ressort:
Zeeland
Vestigingsplaats:
Middelburg
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,2 meter
Jaar bewerking:
2004
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS