Uw zoekacties: Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening Zeeland (C...
x1351 Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening Zeeland (CBBZ), (1960) 1979-1995 (1996) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1351 Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening Zeeland (CBBZ), (1960) 1979-1995 (1996) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 19 november 1979 startte het Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening Zeeland (CBBZ) te Middelburg zijn werkzaamheden. Het centrum stond onder leiding van een projectleider en viel onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Middelburg. In eerste instantie was het een, door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijke Zaken (CRM) gefinancierd, scholingsproject voor werkzoekende migranten uit Suriname en de Nederlandse Antillen. Zij hadden een zodanige onderwijsachterstand dat ze eerst primair geschoold moesten worden voordat ze in aanmerking konden komen voor een reguliere opleiding.
Vanaf 1 januari 1980 werd het CBBZ gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ressorteerde het project onder het Directoraat Generaal van de Arbeidsvoorziening. Sindsdien werd het cursistenbestand uitgebreid met cursisten van andere nationaliteiten, waaronder ook Nederlanders. De bedoeling was alle langdurig werklozen die ingeschreven stonden bij de Zeeuwse arbeidsbureaus en die door een onderwijsachterstand of onvoldoende arbeidservaring moeilijk aan de slag kwamen, te helpen doorstromen door middel van een cursus.
Het CBBZ kreeg adviezen van een begeleidingscommissie die bestond uit vertegenwoordigers van de sociale diensten in Vlissingen, Middelburg, Goes, Zierikzee, Terneuzen en Oostburg. Verder waren het bureau Zeeland van CRM, de Arbeidsvoorziening Zeeland, de Stichting Zeeland, een groepswerker voor Surinamers en Antillianen, een cursist en de projectleider vertegenwoordigd in de commissie.
Bij aanvang van de werkzaamheden was het CBBZ gevestigd in een deel van het pand Dwarskaai 2. In 1983 kreeg het de beschikking over een nieuw gebouw met meer capaciteit aan Papisland 1. Met ingang van 1 juli 1995 is het CBBZ opgegaan in het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening (RBA).
Het archief bevond zich in redelijk geordende en toegankelijke staat. Voor bewerking bedroeg de omvang van het archief 17 meter. Na selectie van de voor vernietiging in aanmerking komende stukken resteerde 3 meter.
Het archief van het CBBZ is openbaar met uitzondering van inventarisnummers 34, 36, 39, 42 die in 2045 openbaar worden. Aangezien de Gemeente Middelburg verantwoordelijk was voor het CBBZ, bevinden zich hierover ook stukken in het archief van de Gemeente Middelburg (Zeeuws Archief, Archief Dienst Gemeentesecretarie Middelburg, Archief Gemeentelijke Sociale Dienst Middelburg en Archief Dienst Gemeentewerken Middelburg 1940-1991).
Voor de samenstelling van deze inleiding werd gebruik gemaakt van inv.nrs 1 en 25.
Inventaris
Kenmerken
Vestigingsplaats:
Middelburg
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (indien dit het geval is, wordt dit vermeld in het detailscherm van een specifiek nummer)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Jaar bewerking:
2005
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS