Uw zoekacties: Stichting Opbouwwerk Middelburg (SOM), (1964) 1966-1982
x1350 Stichting Opbouwwerk Middelburg (SOM), (1964) 1966-1982 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

1350 Stichting Opbouwwerk Middelburg (SOM), (1964) 1966-1982 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Vanwege de industrialisatie van zuid-oost Walcheren (Sloehavengebied) besloot de Gemeente Middelburg om het gebied ten zuiden van het Kanaal door Walcheren en de spoorlijn als woongebied tot ontwikkeling te brengen. Om te voorkomen dat de wijk in wording uit alleen maar woningen en geen verdere voorzieningen zou bestaan, startte in maart 1965 de Werkcommissie voor de Sociaal Culturele Opbouw van Plan Zuid haar werkzaamheden. Reeds in 1966 werd deze omgevormd tot de Stichting Maatschappelijke Opbouw Middelburg (SMOM). In de stichting waren diverse organisaties op maatschappelijk en kerkelijk gebied en het gemeentebestuur vertegenwoordigd. Het doel van de stichting was het bevorderen van het maatschappelijk en cultureel welzijn van de bevolking van Middelburg, in het bijzonder in Middelburg Zuid. Ook de integratie van Sint Laurens en Nieuw- en Sint Joosland werd zo veel mogelijk bevorderd. De werkzaamheden van de SMOM uitten zich voornamelijk in het realiseren van wijkcentra en wijkraden.
Nadat de SMOM een aantal jaren had gefunctioneerd, bleek er behoefte te bestaan aan het betrekken van een breder deel van de bevolking bij hun werkzaamheden. Door middel van de oprichting van de Stichting Welzijnsraad op 22 augustus 1972 moest inhoud gegeven worden aan meer participatie en inspraak door burgers. In de raad waren nu alle Middelburgse welzijnssectoren vertegenwoordigd. Tevens waren de bevolking, door middel van wijkverenigingen, en de gemeentelijke overheid vertegenwoordigd. De functies van de Stichting Welzijnsraad bestonden uit het signaleren van lacunes in het welzijnsbeleid, het bevorderen van de inspraak door belanghebbenden en het plannen van de noodzakelijke welzijnsvoorzieningen.
In de praktijk bleken de taken van de Stichting Welzijnsraad onderling moeilijk verenigbaar. Wederom was een herstructurering noodzakelijk. De op 24 oktober 1979 opgerichte Stichting Opbouwwerk Middelburg (SOM) ging zich voornamelijk richten op opbouwwerk voor bepaalde bevolkingsgroepen om hun invloed op het vormgeven van hun woon- en leefmilieu te vergroten. In het bestuur was geen plaats meer voor een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. Alleen de wijkverenigingen en diverse bevolkingsgroepen die door de stichting werden begeleid namen deel aan het bestuur van de stichting.
Om diverse redenen besloot het dagelijks bestuur om het werk van de stichting niet voort te zetten aan het einde van 1982. Men meende dat er bij de Middelburgse bevolking geen basis was voor de functie opbouwwerk, de draagkracht van het bestuur was te gering voor de taak en er waren onvoldoende opbouwwerkprojecten van de grond gekomen om een subsidieaanvraag bij het gemeentebestuur te rechtvaardigen. Het algemeen bestuur besloot de stichting per 1 januari 1983 op te heffen.
Het archief bevond zich niet in goede en geordende staat. Voor bewerking bedroeg de omvang van het archief elf meter. Na selectie van de voor vernietiging in aanmerking komende stukken resteerde twee meter. Aangezien het werkgebied van de hier beschreven archiefvormers zich uitstrekte over de gemeente Middelburg, bevinden zich hierover ook stukken in het archief van de Gemeente Middelburg (Zeeuws Archief, Archief Dienst Gemeentesecretarie Middelburg 1940-1991).
Voor de samenstelling van deze inleiding werd gebruik gemaakt van inv.nrs 1-8.
Inventaris
Kenmerken
Collectie:
Gemeente Middelburg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS